H81006l Training Choir

Faculty of Music
Summer 2017
Extent and Intensity
0/3/0. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
Mgr. MgA. Jan Ocetek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Tue 18:00–20:30 4.02
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H81006z Training Choir )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 37 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/37, only registered: 0/37
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Ověření poznatků získaných v rámci předmětu "Dirigování I" v praxi. Získání zkušeností při práci s vokálním tělesem.
Syllabus (in Czech)
  • Práce na jednotlivých částech hudebního díla (jednodušší vokální skladby). Student má možnost vyzkoušet si různé způsoby řešení praktických problémů. Jde hlavně o zdvih, nástupy, dynamické rozdíly, frázování, formování celkového charakteru vybraného místa skladby. Student získává zkušenosti především v následujících oblastech: zkvalitnění dirigentského gesta, transformace vlastní hudební představy do znějícího zvuku, psychologie práce se sborem, komunikace se sborem, plánování obsahu a průběhu zkoušky, vedení zkoušky a kalkulace s časem jejího průběhu, způsob jednání v zátěžové situaci, zvládání stresu.
Literature
  • Svoboda J.: Učebnice dirigování s sborového umění pro pěvecké soubory, Orbis, Praha 1952.
  • Brož, J.- Kaňák, Z.: Základy dirigování, Panton, Praha 1962
Teaching methods (in Czech)
Individuální práce se sborem pod vedením pedagoga hlavního předmětu.
ROZVRH HODIN 2017/2018
úterý, 18.00 - 20.30, učebna 03, HF JAMU
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022.
  • Enrolment Statistics (Summer 2017, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2017/H81006l