H60339l Repertoire Study with Piano I

Faculty of Music
Summer 2017
Extent and Intensity
2/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Galina Alechkevitch (lecturer)
doc. MgA. Jan Král (lecturer)
doc. Mgr. Šárka Králová (lecturer)
MgA. Richard Pohl, Ph.D. (lecturer)
doc. MgA. Marta Vašková (lecturer)
Guaranteed by
Vocal Studies Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Vocal Studies Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H60339z Repertoire Study with Piano I )
Min. 70 % účast ve výuce a zvládnutí požadovaného repertoáru.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Příprava k závěrečné zkoušce za zimní a letní semestr a k děkanským zkouškám. Nastudování repertoáru k vystoupení v interpretačním semináři.

Syllabus (in Czech)
 • Spolupráce s klavíristou - pedagogem na přípravě veřejného vystoupení.

  Pedagog hlavního oboru zpěvu společně s pedagogem klavíristou pracují se studentem na repertoáru přiměřeném jeho hlasové vyspělosti z předešlého studia a dále na celkové muzikálnosti - intonace, rytmus, dynamika.
  Studium lidových a umělých písní (nejméně 2).
  Studium barokních a světových árií (nejméně 2) - podle stupně technické vyspělosti studenta.
Literature
 • Zeman, F.K. : Věra Řepková o klavírním doprovodu. Zvláštní otisk časopisu Rytmus, roč. IX. 1943 - 44. info
 • Křístková, D. : Klavírní doprovod a komorní hra. JAMU, Brno 1991. info
 • Kalábová, B. : Koncertní komorní klavír a klavírní doprovod. Habilitační práce. JAMU, Brno 1982. info
 • Czuberka, B. : Die Pianistischen Parallelen. MU, Brno 1996. 1. vyd. info
Teaching methods (in Czech)
Individuální výuka.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022.
 • Enrolment Statistics (Summer 2017, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2017/H60339l