H60167Nl Performing Seminar II

Faculty of Music
Summer 2017
Extent and Intensity
0/2/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. Rostislav Hališka (lecturer)
Guaranteed by
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
each odd Monday 13:30–14:15 003, each odd Monday 14:20–15:05 003
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H60167Nz Performing Seminar II )
úspěšné absolvování 1. ročníku
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
: vytvoření vlastního přístupu studenta k Interpretaci historické hudby, hudby vrcholného baroka a hudby klasicismu

Syllabus (in Czech)
  • Aktivní přístup studenta k hodnocení, schopnost stylové vytříbenosti, exaktní vyjadřování

    individuální výstup jednotlivých studentů 2. ročníku dirigování orchestru/sboru zaměřený na analýzu a interpretační problematiku vybraného reprezentativního díla, případně okruhu děl (vokální, instrumentální, vokálně instrumentální) vytvořeného do r. 1800, dále klasicismu
    - aktivní účast v diskusi, ve které vyjadřují studenti i pedagogové svoje stanoviska k probírané problematice
Literature
  • Dibelius, U.: Moderne Musik II. R. Pipper, München 1988. info
  • Herzfeld, F.: Musica Nova, Mladá fronta, Praha 1966. info
  • Prameny: Partitury a nahrávky skladeb, programy, komentáře, kritické ohlasy, recenze. info
Teaching methods (in Czech)
řízená diskuse, praktické ověřování získaných
vědomostí
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
  • Enrolment Statistics (Summer 2017, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2017/H60167Nl