H40571l Improvisation II

Faculty of Music
Summer 2017
Extent and Intensity
1/0. 6 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
MgA. David Postránecký (lecturer)
Guaranteed by
Katedra varhanní a historické interpretace - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra varhanní a historické interpretace - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H40571z Improvisation II )
ZS - hodnocení A-E za LS 1. ročníku, LS - hodnocení A-E za ZS
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • - kadence v autentických starých tóninách
  - harmonizace chorálních melodií
  - imitace přísná a volná, její uplatnění v improvizaci kratších a delších vět
  - homofonní doprovod k duchovním písním (výběr z katolického kancionálu a evangelického zpěvníku)
  - transpozice písně do jiné tóniny
  - instrumentální kontrapunkt 2:1, 3:1, 4:1 k danému c. f. písně
  - variační zpracování melodie duchovní písně
  - hra číslovaného basu (němečtí mistři 17. a 18. století)
  - improvizace chorálové předehry na daný c. f.
  - preludium na melodii písně v homofonním a polyfonním slohu
  - volná improvizace v malé písňové formě, např. air, elegie, pastorela, menuet, siciliana, fantazie apod.
Literature
 • Dupré, Marcel: Cours Complet d´Improvisation ? l´Orgue, Leduc, Paris 1925. info
 • Keller, Hermann: Schule des Generalbass-Spiels, Bärenreiter, Kassel 1959. info
 • Vodrážka, Jaroslav: Varhanní improvizace, Supraphon, Praha 1984. info
Teaching methods (in Czech)
1 hodina/týden - individuální výuka
Assessment methods (in Czech)
komisionální klasifikované zápočty
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 6 z 12.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
 • Enrolment Statistics (Summer 2017, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2017/H40571l