HJX00Fl French

Faculty of Music
Summer 2016
Extent and Intensity
3/2. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Zuzana Vybíralová (lecturer)
Guaranteed by
Katedra cizích jazyků - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra cizích jazyků - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable of Seminar Groups
HJX00Fl/A: Mon 11:50–12:35 012, Mon 12:40–13:25 012, Tue 9:20–10:05 209, Z. Vybíralová
HJX00Fl/B: Mon 9:20–10:05 209, Mon 10:10–10:55 209, Tue 10:10–10:55 209, Z. Vybíralová
HJX00Fl/mirne_pokrocili: No timetable has been entered into IS. Z. Vybíralová
HJX00Fl/pokrocili: No timetable has been entered into IS. Z. Vybíralová
HJX00Fl/zacatecnici: No timetable has been entered into IS. Z. Vybíralová
Prerequisites (in Czech)
EVER ( HJX00Fz French )
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Syllabus (in Czech)
Assessment methods (in Czech)
Požadavky na ukončení zimního semestru: 2 průběžné testy v semestru a závěrečný test v zápočtovém týdnu, vše splněno minimálně na 50%. Připuštění k závěrečnému testu je podmíněno účastí minimálně 70% v každém jednotlivém semestru; dále úspěšným plněním zadávaných úkolů a dvou průběžných písemných testů. V případě výjimečně náročného a prokazatelně doložitelného uměleckého působení (soutěže, reprezentace školy apod.), popř. dlouhodobé nemoci je možno řádně omluvené absence nahradit speciálními úkoly stanovenými vyučujícím.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
  • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2016/HJX00Fl