H60185NZl Chamber Play I

Faculty of Music
Summer 2016
Extent and Intensity
0/2. 4 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
Mgr. Petr Janda, OA (lecturer)
doc. František Kantor (lecturer)
prof. MgA. Jindřich Petráš (lecturer)
Guaranteed by
Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H60185NZz Chamber Play I )
* předchozí znalosti interpretace komorní hudby
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • Zkvalitňování a upevňování dosavadních
  kladných návyků. Řešení problémů dynamiky,
  artikulace, intonace a vzájemného spojení barev
  jednotlivých nástrojů.
  Žesťové kvinteto :
  F. Domažlický : 5 tanců
  C. Debussy : Le petit Negue
  P. Blatný : Tři skladby pro žestě
  Trio a kvartet lesních rohů :
  G.P. Telemann : Suita
  R. Schumann : Koncertní kus
  J. Gemrot : Trio

  LS

  Zkvalitňování a upevňování dosavadníchkladných návyků. Řešení problémů dynamiky, artikulace, intonace a vzájemného spojení barev jednotlivých nástrojů.
  Žesťové kvinteto :
  E. Chabriet : Espaňa
  Frackenpohl : Pop suite
  W.A. Mozart : Malá noční hudba
  Trio a kvartet lesních rohů :
  J. Havlík : Tři fugy
  J. Schneider : Tria - výběr
  K. Turnner : Kvartet č. 3
Literature
 • Kratochvíl J. : Dějiny a literatura dechových nástrojů ( Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1971 ). info
 • Lébl V. : Zvukový ideál ve světle komorní hudby (Hudební věda, 25, 1988 ). info
 • Kratochvíl J. : Dějiny a literatura dechových nástrojů ( Státní pedagogické nakladatelství,. info
 • Altman W. : Kamermusik - Literatur ( Leipzig 1910 ). info
 • Kašlík H. : Komorní nástrojová hudba 17. a 18. století ( Brno, 1942 ). info
 • Faltus L. : Hudební nástroje a instrumentální soubory ( Praha 1981 ). info
 • Vojtěch I. : K některým otázkám komorní hudby ( Hudební rozhledy, 3, 1950, ). info
 • Skála P. : Komorní soubory ( Praha 1987 ). info
Teaching methods (in Czech)
hromadná výuka, koncertní vystoupení
Assessment methods (in Czech)
zápočet
klasifikovaný zápočet - komisionální
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 4 z 7.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
 • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2016/H60185NZl