H60185NDl Chamber Play I

Faculty of Music
Summer 2016
Extent and Intensity
0/2. 4 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. MgA. Vít Spilka (lecturer)
doc. František Kantor (lecturer)
Guaranteed by
Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H60185NDz Chamber Play I )
* předchozí znalosti interpretace komorní hudby
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • Zkvalitňování a upevňování dosavadních kladných návyků. Prosazování vlastních názorů a samostatnosti při studiu interpretovaných děl. Uplatněním charakteristických dovedností vytvářet předpoklady pro vyhraněný interpretační projev souboru.
  * Skladby pro ustálené obsazení dechového kvinteta (D5):
  Rejcha A. : D5 Es dur Panton
  Milhaud D. : La cheminée du Roi Rene Southern Music, Texas
  Haas P. : D5 Bote/Bock, Berlin/Praha
  Ištvan M. : Omaggio a J. S. Bach Rukopis
  * Skladby pro příležitostná seskupení:
  Bach J.S.: Suita h moll, fl, str, bc BWV 1067 Breitkopf
  Hindemith P.: Kanonische sonatine, 2 fl 2002 Schott
  Mansinni G. : Pastorale pro fl, ob a klavír Evette
  Rychlík J. : Relazioni pro alt, fl, ci a fgt Panton
  Schulhoff E. : Divertissement pro ob, cl a fgt Schott
  Honneger A. : 3 contrepoints pro ob a vcllo Hnasen
  Leeuw,C.: : Antiphonie (1960) fl, ob, cl, bsn, hn, tape
  Milhaud, D. : Pastorale, fl, ehn, bsn, vn, va, vc, db
  Poulenc, F. : Rhapsodie Negre, fl, cl, 2vn, va, vc, pf, voice ad lib

  LS

  Zkvalitňování a upevňování dosavadních kladných návyků. Prosazování vlastních názorů a samostatnosti při studiu interpretovaných děl. Uplatněním charakteristických dovedností vytvářet předpoklady pro vyhraněný interpretační projev souboru.
  * Skladby pro ustálené obsazení dechového kvinteta (D5):
  Rejcha A. : D5 F dur Panton
  Foerster J. B. : D5 Supraphon
  Lendvai E. : D5 Simrock, Berlin
  Kalabis V. : Malá komorní hudba pro D5 Supraphon
  * Skladby pro příležitostná seskupení:
  Martinů B. : Trio pro fl, vcllo a klavír Amp, New York
  Živkovič N. J.: Kvartet pro 3 fl a vibrafon Moeck Verlag
  Hindemith P.: Kleine Kamerkusik op 24, Nr.2 fl+ob+cl+cor+fgt Schott
  Ibert J.: Entr´acte fl.+ kytara Leduc
  Petkow P.: 5 Stücke fl, cl a fgt P. J. Tonger
  Rossini G. : 6 Quartette für fl+cl+cor+fgt 3164, 3165 Schott
  Poulenc F. : Trio pro ob, fgt a klavír Hansen
  Ravel M.: Piece en Forme de Habanera fl. + kytara Leduc
Literature
 • Kratochvíl J. : Dějiny a literatura dechových nástrojů ( Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1971 )-Altman W. : Kamermusik - Literatur ( Leipzig 1910 ). info
 • Sirker U. : Die Entwicklung des Bläserquintetts in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ( Regensburg 1968 ). info
 • Kratochvíl J. : Několik poznámek k historii dechového kvinteta ( Hudební věda, 7, 1970 ). info
Teaching methods (in Czech)
hromadná výuka, koncertní vystoupení
Assessment methods (in Czech)
zápočet
klasifikovaný zápočet - komisionální
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 4 z 7.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
 • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2016/H60185NDl