H60177l Stage Speech I

Faculty of Music
Summer 2016
Extent and Intensity
0/1. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Irena Rozsypalová (lecturer)
Guaranteed by
Katedra zpěvu - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra zpěvu - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Wed 14:20–19:15 111, Thu 16:50–18:25 111, Fri 8:30–13:25 111
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H60177z Stage Speech I )
Účast na cvičeních (min. 70 %). Aktivní přístup k dané problematice.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Zvládnout texty se správnou výslovností s přihlédnutím k akustickým podmínkám prostoru. V LS zvládnout jakýkoliv text vyskytující se nejen v opeře, ale i oratoriu či melodramu.

Syllabus (in Czech)
 • Zvládnutí mluveného textu po stránce dikční, správná artikulace se zaměřením na problémové oblasti (konsonanty, sykavky apod.) Správná interpretace textu po stránce výrazové.

  ZS
  Zvládnutí techniky mluveného slova, odstraňování případných vad výslovnosti, cvičení správné výslovnosti na různých textech.
  Výslovnostní styly, různé mluvní styly, česká výslovnostní norma.
  Pravidla spisovné výslovnosti.
  Pravopis a výslovnost souhlásek.
  Sykavky, rázy, básně na různé hlásky.
  Práce na textech podle individuálních potřeb posluchačů.
  LS
  V návaznosti na předchozí studium pokračovat ve studiu různých textů.
  Logické členění vět a jejich intonace.
  Poesie, dialogy, monology, texty melodramů. Práce s MGF.
  Snaha o zvládnutí neznámého textu.
  Pomoc při případné práci na textech v Komorní opeře.
Literature
 • Hůrková-Novotná, J. - Makovičková, H. : Základy jevištní mluvy (1. a 2. díl). SPN, Praha 1986. info
 • Hůrková, J. - Makovičková, H. : Česká výslovnostní norma v uměleckém přednesu -. info
 • skripta DAMU 1983. info
 • Kábele, F. : Brousek pro tvůj jazýček. Albatros, Praha 1976. info
 • Langer, A. : Úspěch veřejné promluvy. Fortuna, Praha 1993. info
 • Cvičné texty - např. :. info
 • Macourek, M. : Živočichopis. info
 • Halas, F. : Dílo. info
 • Werich, J. : Fimfárum. info
 • Čapek, K. : Apokryfy. info
 • Neruda, J. : Balady a romance. info
 • Sofokles : Antigona. info
 • Smetanovská libreta (Dvě vdovy). info
 • Mozart, W.A. :Kouzelná flétna - texty. info
 • Puškin, A. : Eugen Oněgin. info
 • Anouilh, J. : Skřivánek. info
 • Fibich, Z. - melodramy. info
Teaching methods (in Czech)
Kolektivní i individuální výuka.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
 • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2016/H60177l