H601712l Performing Seminar III

Faculty of Music
Summer 2016
Extent and Intensity
2/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. MgA. Kamila Klugarová (lecturer)
Guaranteed by
Katedra varhanní a historické interpretace - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra varhanní a historické interpretace - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H601712z Performing Seminar III )
ZS - zápis předmětu, LS - zápočet za ZS
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Syllabus (in Czech)
 • - německý romantismus
  - Francie - romantismus a symfonismus
  - 20. století ve Francii - nahrávky významných interpretů

  - Přibližně polovina seminářů je pravidelně věnována interpretačním výkonům studentů - zpravidla před jejich semestrálními vystoupeními. Po seminárním vystoupení následuje rozbor předvedeného výkonu a diskuse, jíž se zúčastňují především studenti vyšších ročníků - v některých případech se jedná o kompozice, které již sami hráli. Součástí může být také srovnání s nahrávkou dané skladby.

  - Německý romantismus:
  - významní skladatelé s velkým počtem kompozic pro varhany - např. F. Mendelssohn-Bartholdy, F. Liszt, M. Reger
  - významní skladatelé, kteří se tvorbě pro varhany věnovali v menší míře - např. R. Schumann, J. Brahms, A. Bruckner
  - skladatelé s významnou varhanní tvorbou - např. J. Reubke, A. G. Ritter, J. Rheinberger

  - Francie - romantismus a symfonismus, 20. století:
  - C. Franck, vrcholný představitel romantismu - nástroje varhanáře A. Cavaillé-Colla,
  - A. Giulmant, L. Boëllmann
  - symfonismus, specifická oblast varhanní tvorby - Ch. M. Widor, L. Vierne, Ch. Tournemire,
  - 20. století - J. Alain, M. Dupré, M. Duruflé, J. Langlais, G. Litaize
  - O. Messisen, vrcholný představitel varhanní hudby 20. století, srovnání vývoje jeho tvůrčích etap - předválečná tvorba (např. L´Ascension, La Nativité du Seigneur), poválečné kompozice (např. Livre d´Orgue, Messe de la Pentecôte) a díla završující jeho varhanní dílo (Meditations sur le Myst?re de la Saint Trinité, Livre du Saint Sacrement)
Literature
 • Busch, Hermann: Zur Interpretation der französischer Orgelmusik. Merseburger 1986. info
 • Busch, Hermann: Zur Interpretation der Orgelmusik M. Reger. Merseburger 1988. info
 • Černušák, Gracian: Dějiny evropské hudby. Panton, Praha 1964. info
 • Ferguson, Howard: Keybord Interpretation from the 14th to the 19th century. London 1979. info
 • Frotscher, Gotthold: Geschichte des Orgelspiels und der Orgelkomposition - Band I., II. Max Hesse, Berlin-Schöneberg 1935-36. info
 • Keller, Hermann: Die Kunst des Orgelspiels. Peters, Leipzig 1941. info
 • Klinda, Ferdinand: Organ v kultúre dvoch tisícročí. Hudobné centrum, Bratislava 2000. info
 • Klinda, Ferdinand: Organová interpretácia. OPUS, Bratislava 1983. info
 • Klotz, Hans: Das Buch von der Orgel. Bärenreiter, Kassel-Basel 1955. info
 • Matthaei, Karl: Vom Orgelspiel. Leipzig 1949. info
 • Riemann, Hugo: Katechismus der Orgel. Leipzig 1888. info
 • Ritter, A. G.: Kunst des Orgelspiels. Peters, Leipzig, nedat. info
 • Šlechta, Milan: Dějiny varhan a varhanní hudby v Evropě. SPN, Praha 1985. info
Teaching methods (in Czech)
2 hodiny/týden
Assessment methods (in Czech)
zápočty
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
 • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2016/H601712l