H601685l Performing Seminar II

Faculty of Music
Summer 2016
Extent and Intensity
2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. MgA. Ivana Mikesková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Katedra zpěvu - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra zpěvu - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Mon 13:30–15:05 108
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H601685z Performing Seminar II )
Vysoká interpretační a analytická úroveň dle světových standartů
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
 • Voice (programme HF, N-HUDUM)
Course objectives (in Czech)
Příprava k samostatné umělecké práci, k tvůrčímu zvládnutí interpretační problematiky a rozvíjení schopnosti formulace uměleckých záměrů. Každý posluchač má jedno povinné pěvecké vystoupení za semestr podle plánu svého pedagoga. Uvede je vlastním průvodním slovem. Podle možnosti je samozřejmě i zde příležitost k naplánování dalších zkušebních vystoupení podle uvážení interpreta a jeho pedagoga.

Syllabus (in Czech)
 • V rámci interpretačního semináře se formou koncertu či poslechového semináře konfrontuje odlišné pojetí srovnávaných kompozicí. Pedagog vede studenty k poznání vlastních kladů či slabých stran vlastní interpretace a posiluje rozlišovací schopnosti skupiny. Přes řízenou diskusi se studenti dopracují k názoru, který se opírá o věcné poslechové vnímání a o teoretické znalosti. Výuka vede studenty ke vnímání prostoru subjektivity v rámci uměleckého procesu.
Literature
 • Bernac, Pierre : The Interpretation of French Song. W. W. Norton and Company, New York 1978. info
 • Celetti, R. : Historie bel canta. Praha 2000. info
 • Herold C Schonberg: Životy velkých skladatelů Praha 2006. info
 • Jankélévitch Vlad.: Ravel Opus Bratislava 1990. info
 • Mihule, J. : Bohuslav Martinů Ed. Supraphon 1974. info
 • Navrátil, M. : Nástin vývoje evropské hudby 20. stol. Montanex, s.r.o. 1993. info
 • Obraz života a díla L. Janáčka - Brno 1948, redigoval J. Racek. info
 • Pečman, R.: G. F. Händel Supraphon 1985. info
 • PeterSouthwell - Sander: Verdi Champagne Avantgarde 1995. info
 • Pražák, P. : Smetanovy zpěvohry Praha 1948. info
 • Smolka, Jaroslav : Dílo a život B. Smetanu. Smetanova vokální tvorba. Supraphon, Praha 1980. info
 • Smutná-Vlková, Mária : Metodika spevu a prehľad literatúry spevu. VŠMU, Bratislava 1981. info
 • Pěvecká literatura Knihovny JAMU, včetně časopisů Harmonie, Hudební rozhledy, Opus Musicum, Hudobný život, Opernwelt, BBC Music, vztahující se k problematice interpretace aktuálně uváděného repertoáru jednotlivých posluchačů. info
Teaching methods (in Czech)
cvičení ve formě pravidelných veřejných vystoupení před kolektivem odborníků nebo formou poslechového semináře s odbornou řízenou diskusi
Assessment methods (in Czech)
zápočet po zimním a letním semestru
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 2 z 4.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
 • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2016/H601685l