H601641Nl Performing Seminar I

Faculty of Music
Summer 2016
Extent and Intensity
1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Katedra klavírní interpretace - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra klavírní interpretace - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Thu 16:00–17:35 114
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H601641Nz Performing Seminar I )
úspěšné vykonání přijímací zkoušky
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
- umělecká orientace studentů, rozvíjení - schopnosti zaujmout samostatný názor, konfrontace dirigentských výkonů v domácím i světovém měřítku - hodnocení významných hudebních událostí z - pohledu dirigenta

Syllabus (in Czech)
 • Orientace studentů , rozvíjení schopnosti hodnocení , schopnost zaujmout vlastní názor a formulovat jej.

  - vystoupení jednotlivých studentů 1. ročníku, při kterém každý předvede vlastní výběr nahrávek reprezentativních výkonů domácích i světových dirigentů orchestru/sboru s komentářem: zdůvodnění výběru, hodnocení způsobu pojetí a interpretace děl
  aktivní účast v diskusi, ve které vyjadřují studenti i pedagogové svoje stanoviska k předvedeným výkonům a souvisejícím problémům Samostatné referáty studentů 1. ročníku zaměřené
  na hodnocení vystoupení orchestrálních či sborových těles
  při významných hudebních událostech během stávající koncertní sezóny v Brně, případně v jiných městech v ČR (Moravský podzim, sezóna Státní filharmonie Brno a d.)
  - aktivní účast v diskusi, ve které vyjadřují studenti i pedagogové svoje stanoviska k probíraným tématům
Literature
 • Notové materiály skladeb různých stylových období - pokud možno urtexty, kritická vydání atd. info
Teaching methods (in Czech)
řízená diskuse, praktické ověřování získaných
vědomostí
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
 • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2016/H601641Nl