H60143l Instrumentation I

Faculty of Music
Summer 2016
Extent and Intensity
1/1. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (lecturer)
Ing. MgA. Edgar Mojdl, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Tue 14:20–15:05 113, Tue 15:10–15:55 113, Wed 9:20–10:05 116/0, Wed 10:10–10:55 116/0
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H60143z Instrumentation I )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Osvojení specifických možností hudebních nástrojů pro jejich využití v instrumentaci, stávající a nové kombinační techniky se zaměřením na orchestrální nástroje, teoretické rozšíření o základy organologie a akustiky hudebních nástrojů, analytické studium komorních a orchestrálních partitur

Syllabus (in Czech)
 • Zaměřeno na osvojení možností hudebních nástrojů pro jejich využití v instrumentaci, stávající a nové kombinační techniky a techniky hry se zaměřením na orchestrální nástroje. Teoretické rozšíření o základy organologie a akustiky hudebních nástrojů, zařazení nástrojů neorchestrálních, historických a etnických. Studium komorních a orchestrálních partitur, praktické instrumentační studie.

  - nástroje jednotlivých orchestrálních skupin s příslušnými rodovými členy a ostatními nástroji stejného systematického zařazení (včetně neorchestrálních,historických, etnických), přehled standardních a rozšířených technik hry, včetně způsobu jejich zápisu
  - rozvrstvení možností sólového nástroje, kombinace nástrojů na základě jejich (ne)příbuznosti, možnosti hledání souvislostí mezi hudebními nástroji na základě vztahů akustických, historických, sémantických a jiných.
  - barevné průhledy partitur, analytické studium komorních a orchestrálních partitur a nahrávek
  - studie pro sólové nástroje a komorní sestavy a následná transkripce pro zásadně rozdílné obsazení - v rozsahu dílčích formových úseků
  - individuální detailní teoretický i praktický rozbor možností zvoleného hudebního nástroje
  - individuální instrumentační rozbor vybraných míst komorních a orchestrálních skladeb
  - neobvyklé způsoby hry na hudební nástroje strunné, dechové i bicí
  - podrobně bicí nástroje membranofonické a idiofonické (metalofony, xylofony, elasmatofony) komerčně vyráběné i etnické
  - využití speciálních, mnohdy vlastnoručně vyrobených bicích nástrojů, znějících objektů, hudební elektroniky atd.
  - multimediální prvky v hudbě pro bicí nástroje
  - studie pro sólové nástroje a komorní nástrojové kombinace, včetně možnosti použití nástrojů probíraných v zimním semestru
  - instrumentační rozbory kratších úseků i rozsáhlejších částí z partitur vybraných komorních a orchestrálních skladeb,
  - možnost individuálně si na nástrojích výše zmíněné aspekty vyzkoušet.
Literature
 • Beck, John. Encyclopedia of percussion - Garland Publishing N.Y., 1998. info
 • Blades, James: Percussion Instruments and their History - London: Faber and Faber, 1975. info
 • Burghauser Jarmil, Špelda Antonín: Akustické základy orchestrace - Panton, Praha, 1967. info
 • Emmnert František: Poznámky k instrumentaci I, II - JAMU, Brno, 1997, 2000. info
 • Forró Daniel: Domácí nahrávací studio - Grada, Praha 1996. info
 • Forró Daniel: Svět MIDI - Grada, Praha, 1997. info
 • Kotek, Miroslav: Bicí nástroje - Panton Praha, 1983. info
 • Slabý, Zdeněk K., Slabý Petr: Svět jiné hudby - Volvox Globator, Praha, 2002. info
 • Schaeffer, Pierre: Konkrétní hudba - Supraphon, Praha 1971. info
 • Špelda Antonín: Hudební akustika - SPN, Praha, 1971. info
Teaching methods (in Czech)
řízená rozprava, praktické úkoly, ověření teoretických znalostí
v praxi
Assessment methods (in Czech)
zápočet+klasifikovaný zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 2 z 3.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
 • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2016/H60143l