H60140l Staging Seminar II

Faculty of Music
Summer 2016
Extent and Intensity
1/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. MgA. Tomáš Krejčí (lecturer)
Guaranteed by
Katedra zpěvu - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra zpěvu - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H60140z Staging Seminar II )
Aktivní účast min. v jedné inscenaci v rámci Komorní opery nebo Studia Devítka.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
 • Voice (programme HF, B-HUDUM)
Course objectives (in Czech)
Ztvárnění menší zpívané role v inscenaci Komorní opery nebo ve Studiu Devítka.

Syllabus (in Czech)
 • Zvládnutí role v Komorní opeře nebo ve Studiu Devítka.

  - rozbor role
  - charakteristika postavy
  - vztahy a konflikty
  - vnitřní monolog
  - představa režiséra
  - výrazové prostředky

  Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studijních programů Dramatická a Hudební umění JAMU v oblasti uměleckých výstupů" (CZ.1.07./2.2.00/28.0159), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, a to zvláště formou spolupráce z tuzemskými a zahraničními odborníky z praxe.
Literature
 • Černý, F. : Otázky divadelní režie. Melantrich, Praha 1988. info
 • Gregor, J. : Kulturgeschichte der Oper. Gallus Verlag, Wien 1941. info
Teaching methods (in Czech)
Kolektivní výuka.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 4 z 8.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
 • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2016/H60140l