H60138Nl Staging Seminar I

Faculty of Music
Summer 2016
Extent and Intensity
1/0. 8 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. MgA. Tomáš Krejčí (lecturer)
Guaranteed by
Katedra zpěvu - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra zpěvu - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H60138Nz Staging Seminar I )
Aktivní účast min. v jedné inscenaci v rámci Komorní opery.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
 • Voice (programme HF, N-HUDUM)
Course objectives (in Czech)
Ztvárnění větší sólové role v inscenaci Komorní opery.

Syllabus (in Czech)
 • Příprava a zvládnutí větší role v Komorní opeře.

  - rozbor role
  - charakteristika postavy
  - vztahy a konflikty
  - vnitřní monolog
  - představa režiséra
  - výrazové prostředky

  Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studijních programů Dramatická a Hudební umění JAMU v oblasti uměleckých výstupů" (CZ.1.07./2.2.00/28.0159), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, a to zvláště formou spolupráce z tuzemskými a zahraničními odborníky z praxe.
Literature
 • Hyvnar, J. : Herec v moderním divadle. Pražská scéna 2000. info
 • Čechov, M. : O herecké technice. DÚ 1996. info
Teaching methods (in Czech)
Kolektivní výuka.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 8 z 16.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
 • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2016/H60138Nl