H60135l Improvisation III - graduation project

Faculty of Music
Summer 2016
Extent and Intensity
0/1. 8 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Pavel Černý (lecturer)
MgA. David Postránecký (lecturer)
Guaranteed by
Katedra varhanní a historické interpretace - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra varhanní a historické interpretace - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H60135z Improvisation III - graduation project )
ZS - hodnocení A-E za LS 2. ročníku, LS - zápočet za ZS, tj. průběžné hodnocení přípravy
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • - improvizace delších vět s použitím hlavních a vedlejších nónových akordů a jejich obratů
  - harmonizace gregoriánského chorálu
  - volná improvizace ve stylu barokním (např. preludium, passacaglia, partita)
  - expozice fugy
  - volná improvizace ve stylu romantickém nebo moderním (např. cantabile, scherzo, fantazie, toccata)
Literature
 • Vodrážka, Jaroslav: Varhanní improvizace, Supraphon, Praha 1984. info
 • Dupré, Marcel: Cours Complet d´Improvisation ? l´Orgue, Leduc, Paris 1925. info
Teaching methods (in Czech)
1 hodina/týden - individuální výuka
Assessment methods (in Czech)
zápočty, SZZ
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 8 z 16.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
 • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2016/H60135l