H60133l Improvisation II

Faculty of Music
Summer 2016
Extent and Intensity
0/1. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Guaranteed by
Katedra klavírní interpretace - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra klavírní interpretace - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H60133z Improvisation II )
* Znalosti na úrovni absolventa konzervatoře
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • - hra podle značek a různé formy stylizace doprovodu
  - stylizace charakteristických tanečních rytmů
  - transpozice a modulace pro praktické využití při doprovodu
  - doplňování harmonie v barokních dvojhlasých skladbách
  - parafráze drobných skladeb různých stylů, citace a imitace
  - využití různých hudebních symbolů, čísel a anagramů
  - inspirace textem při tvorbě melodie a ve volné improvizaci
Literature
 • Hradecký, E.: Hrajeme na klavír podle akordových značek, Praha 1991. info
 • Dibák, I.: Nebojme sa improvizácie, Bratislava 1992. info
 • Bažant, J.: Metodika klavírní improvizace, Plzeň 1997. info
 • další notové, obrazové a zvukové materiály. info
Teaching methods (in Czech)
přednáška - 1 hod. týdně
Assessment methods (in Czech)
zápočet, zápočet

Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 2 z 3.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
 • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2016/H60133l