H60133l Improvisation II

Faculty of Music
Summer 2016
Extent and Intensity
0/1. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Guaranteed by
Katedra klavírní interpretace - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra klavírní interpretace - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H60133z Improvisation II )
* Znalosti na úrovni absolventa konzervatoře
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • - hra podle značek a různé formy stylizace doprovodu
  - stylizace charakteristických tanečních rytmů
  - transpozice a modulace pro praktické využití při doprovodu
  - doplňování harmonie v barokních dvojhlasých skladbách
  - parafráze drobných skladeb různých stylů, citace a imitace
  - využití různých hudebních symbolů, čísel a anagramů
  - inspirace textem při tvorbě melodie a ve volné improvizaci
Literature
 • Hradecký, E.: Hrajeme na klavír podle akordových značek, Praha 1991. info
 • Dibák, I.: Nebojme sa improvizácie, Bratislava 1992. info
 • Bažant, J.: Metodika klavírní improvizace, Plzeň 1997. info
 • další notové, obrazové a zvukové materiály. info
Teaching methods (in Czech)
přednáška - 1 hod. týdně
Assessment methods (in Czech)
zápočet, zápočet

Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 2 z 3.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
 • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2016/H60133l