H60131l Improvisation I

Faculty of Music
Summer 2016
Extent and Intensity
0/1. 5 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
MgA. Pavel Černý (lecturer)
MgA. David Postránecký (lecturer)
Guaranteed by
Katedra varhanní a historické interpretace - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra varhanní a historické interpretace - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H60131z Improvisation I )
ZS - úspěšně vykonaná přijímací zkouška, LS - zápočet za ZS
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Syllabus (in Czech)
 • - základní harmonické spojení kvintakordů a jejich obratů
  - hra jednoduchých i rozšířených kadencí, hra kadencí obohacených o melodické tóny,
  - hra číslovaného basu
  - hra původních harmonizací chorálních melodiíí ve čtyřhlasé úpravě
  - jednoduché chorální předehry a chorální fantazie
  - motiv a téma, motivická a tematická práce
  - tvorba period
  - dvouhlasý kontrapunkt v poměru 1:1, 2:1, 3:1, 4:1
  - rozvíjení melodií různého charakteru ve spojení se zvukovostí nástroje
  - podkládání melodií jednoduchými ostinaty a prodlevami
  - rozšíření kadencí o septakord a nonový akord
  - modulace
  - sekvence
  - hra číslovaného basu
  - práce s původními harmonizacemi písní - intonace, mezihry, chorální předehry, chorální fantazie, chorální variace zpracované různými technikami
  - technika imitace
  - malá písňová forma
  - toccata
  - různé charakteristické formy - např. ukolébavka, elevatione, pastorale, pochod, tanec, barkarola apod.
Literature
 • Eben, P.: 10 chorálových předeher. info
 • Christensen, J. B.: Die Grundlagen des Generalbass-Spiels im 18. Jhr. Kassel, nedat. info
 • Keller, H.: Schule der Choral-Improvisation. Leipzig 1981. info
 • Keller, H.: Schule des Generalbass-Spiels. Kassel 1959. info
 • Michel-Ostertun, Ch.: Intonationen. München 1995. info
 • Rogg, L.: Cours d´improvisation pour les organistes. Fleurier 1988. info
 • Scheidt, S.: Görlitzer Tabulaturbuch. info
 • Telemann, G. Ph.: 12 leichte Choralvorspiele. Leipzig, nedat. info
 • Vodrážka, J: Varhanní improvizace. Praha 1988. info
 • Wolf, E.: Generalbassübungen. Wiesbaden, nedat. info
 • Evangelický zpěvník. Synodní rada ČCE, Praha 1979. info
 • Sbírka - Choralvorspiele und Orgelchoräle. Berlin, nedat. info
Teaching methods (in Czech)
1 hodina/týden - individuální výuka
Assessment methods (in Czech)
ZS - zápočet, LS - komisionální klasifikovaný zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 5 z 9.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
 • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2016/H60131l