H60130l Improvisation I

Faculty of Music
Summer 2016
Extent and Intensity
1/1. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. MgA. Jaroslav Šťastný, Ph.D. (lecturer)
MgA. David Postránecký (lecturer)
Guaranteed by
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Tue 13:30–14:15 S15, Tue 14:20–15:05 S15
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H60130z Improvisation I )
Zanícený zájem o oblast soudobé hudby, samostatné pídění se po informacích a nových zkušenostech.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Náplní předmětu není žádný z konvenčních stylů (improvizace historická, tematická, jazzová atd.), nýbrž improvizace #volná", non-idiomatická. Nejde zde o nějaké #osvojování dovedností", ale o hledání vlastní hudby a schopnost zvukové komunikace. Studenti jsou nuceni přehodnocovat svůj vztah k hudbě i k ostatním spoluhráčům - reagovat na ně a učit se kolektivnímu rozhodování, přijímat zodpovědnost za svůj projev, sestupovat ke kořenům hudebnosti.

Syllabus (in Czech)
  • Náplní předmětu není žádný z konvenčních stylů (improvizace historická, tematická, jazzová atd.), nýbrž improvizace "volná", non-idiomatická. Nejde zde o nějaké "osvojování dovedností", ale o hledání vlastní hudby a schopnost zvukové komunikace.

    Studenti se učí obecnému pojetí hudebního materiálu, jeho rozvíjení a tvarování. Musí sami vytvářet a s ostatními nastudovávat vlastní cvičení, samostatně modifikovat zadaná, prozkoumávat možnosti svého nástroje i utváření hudebního projevu. V tzv. "sharingu" se učí vyjadřovat a sdílet svoje pocity ze hry, formulovat vlastní hudební koncepty. V diskusích si tříbí názory na estetiku a etiku hudebního projevu.
Literature
  • NIKLAS, Peter Wilson: Anthony Braxton. Ofeos. Waakirchen 1993. info
  • NIKLAS, Peter Wilson: Hear and Now. Úvahy o improvizovanej hudbe (přel. Slavomír Krekovič), Hudobné centrum, Bratislava 2002. info
  • REINLE, Jean-Pierre (Hg.): "Your Own Voice". Ein Kaleidoskop von improvisierter Musik. Chronos Verlag, Zurich 2001. info
Teaching methods (in Czech)
Hromadná přednáška a cvičení
Assessment methods (in Czech)
zápočet, zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Credit evaluation note: 2 z 4.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
  • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2016/H60130l