H60126l Choreography III

Faculty of Music
Summer 2016
Extent and Intensity
1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. František Dofek (lecturer)
Guaranteed by
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H60126z Choreography III )
Zakončený druhý ročník studia operní režie.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • - zákonitosti režie a choreografie v barokní opeře (rozbor videoprojekce)
  - barokní tanec na dvoře Ludvíka XIV. (rozbor videoprojekce)
  - funkční využití principu symetrie a asymetrie
  - funkční využití kontrastu mezi pohybem a klidem
  - funkční využití kontrastu mezi pohybem a protipohybem
  - funkční využití splývání jednoho pohybu s druhým
  - funkční využití násobení pohybu
  - rozbor videoprojekce A. Gades - Carmen, Čarodějná láska
Literature
 • Mlíkovská, J.: O choreografii (Výklady a etudy), ARTAMA, Praha 1996. info
 • Mlíkovská, J.: Vybrané kapitoly z choreografie, AMU, Praha 1990. info
 • Mlíkovská, J.: O choreografické tvorbě, ÚKVČ, Praha 1990. info
 • Mlíkovská, J.: Choreografické etudy, ÚDLUT, Praha 1960. info
 • Nosál´, Š.: Choreografia l´udového tanca, SNP, Bratislava 1984. info
 • Kröschlová, J.: Výrazový tanec, Orbis, Praha 1964. info
 • Lifar, S.: Traité de choréographie, 1952. info
 • Humphrey, D.: The Art of Making Dances, NY 1959. info
 • Humphrey, D.: O choreografii, Osvětový ústav, Bratislava. info
 • Lopuchov, F. V.: Úprimne o choreografii (Preklad vybraných kapitol), VŠMU, Bratislava 1984. info
 • Vašut, V.: Dramaturgie baletu v ČSSR, SPN, Praha 1983. info
 • Rey, J.: Jak se dívat na tanec, Praha 1947. info
 • Blom, L. A.: The Intimate Act Of Choreography, University of Pittsburgh Press, 1982. info
 • Cerny Minton, S.: Choreography: A Basic Approach Using Improvisation, Human Kinetics, 2007. info
 • Castor a Polux. Dokument o nastudování barokní opery. ČT 1999. info
Teaching methods (in Czech)
Přednášky
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
 • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2016/H60126l