H60124l Choreografie I

Hudební fakulta
léto 2016
Rozsah
1/0. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. František Dofek (přednášející)
Garance
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( H60124z Choreografie I )
Úspěšně složená přijímací zkouška ke studiu operní režie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Osnova
 • - úvod do studia choreografie, osobnost choreografa (předpoklady)
  - funkce pohybového projevu, tance a choreografie v opeře, operetě
  a muzikálu
  - choreograf a pohybový a taneční styl (funkční využití odlišných pohybových
  a tanečních stylů a technik)
  - pohybový tvar a jeho tři složky (rytmická, prostorová, dynamická)
  - základní zdroje nových pohybových výrazových prostředků
  a) psychologicky motivované "netančené" nestylizované pohybové prvky odpozorované ze života a jejich funkční využití v práci režiséra a choreografa (funkční gesta, emocionální gesta, rituální gesta, společenská gesta)
  b) nestylizované pohybové motivy odpozorované z lidových tanců a jejich využití ve scénické praxi (rozbor videoprojekce)
Literatura
 • Mlíkovská, J.: O choreografii (Výklady a etudy), ARTAMA, Praha 1996. info
 • Mlíkovská, J.: Vybrané kapitoly z choreografie, AMU, Praha 1990. info
 • Mlíkovská, J.: O choreografické tvorbě, ÚKVČ, Praha 1990. info
 • Mlíkovská, J.: Choreografické etudy, ÚDLUT, Praha 1960. info
 • Nosál´, Š.: Choreografia l´udového tanca, SNP, Bratislava 1984. info
 • Kröschlová, J.: Výrazový tanec, Orbis, Praha 1964. info
 • Lifar, S.: Traité de choréographie, 1952. info
 • Humphrey, D.: The Art of Making Dances, NY 1959. info
 • Humphrey, D.: O choreografii, Osvětový ústav, Bratislava. info
 • Lopuchov, F. V.: Úprimne o choreografii (Preklad vybraných kapitol), VŠMU, Bratislava 1984. info
 • Vašut, V.: Dramaturgie baletu v ČSSR, SPN, Praha 1983. info
 • Rey, J.: Jak se dívat na tanec, Praha 1947. info
 • Blom, L. A.: The Intimate Act Of Choreography, University of Pittsburgh Press, 1982. info
 • Cerny Minton, S.: Choreography: A Basic Approach Using Improvisation, Human Kinetics, 2007. info
Výukové metody
Přednášky
Metody hodnocení
zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020.