H60119l Sight-reading and Improvisation I

Faculty of Music
Summer 2016
Extent and Intensity
0/1. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
MgA. Matěj Freml, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Katedra strunných nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra strunných nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H60119z Sight-reading and Improvisation I )
úspěšné vykonání přijímací zkoušky
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
  • a) student se věnuje hře neznámých jednoduchých notových příkladů
    b) hra kadencí dur a moll rozšířených o klamný závěr, náhrada hlavních funkcí za vedlejší
    c) orientace ve hře doprovodů z akordových značek
Literature
  • Jiří Köhler: Umění kytarové hry, Panton 1984 Egon Stuart Willfort: Praktische Harmonielehre für die Gitarrespieler, Verlag F.Hofmeister, Leipzig, 1927. info
Teaching methods (in Czech)
individuální konzultace, praktický nácvik
Assessment methods (in Czech)
zimní s. - zápočet, letní s. - zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 3 z 5.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
  • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2016/H60119l