H60118l Score Playing III

Faculty of Music
Summer 2016
Extent and Intensity
1/0. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. Mgr. MgA. Tomáš Krejčí (lecturer)
Guaranteed by
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H60118z Score Playing III )
absolvování 2. ročníku
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Navázat na výstupy látky 2.ročníku, dle individuálních dispozic studentů pokračovat v dalším upevňování návyků získaných dříve.Postupné zvyšo- vání nároků na komplikovanost notové faktury,směrem k soudobé hudbě. Možnost rozšíření i na vokálně-instrumentální skladby XX.století. Možnost nácviku vokálních partů v soudobých skladbách.

Syllabus (in Czech)
  • Zvládnutí čtení a hry partitur orchestrálních i vokálně orchestrálních, období vrcholného romantismu a XX.století

    Další prohloubení a zdokonalení teoretických i praktických znalostí a dovedností v daném repertoáru,schopnost hry klavírních výtahů z listu,schopnost korepetice vokálně-instrumentálních děl (oper) s přihlédnutím k individuálním schopnostem studenta. Dle možností nácvik soudobé hudby /XX.století/.
Literature
  • Burghauser, J. - Eben, P.: Čtení a hra partitur. Supraphon, Praha 1990. info
  • Anosov, N.P.: Praktičeskoje rukovodstvo po čteniju simfoničeskich partitur Moskva 1951. info
Teaching methods (in Czech)
hromadná výuka
Assessment methods (in Czech)
zápočet+klasifikovaný zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on completion of the course: Výstupem studia předmětu bude praktická účast na projektu Komorní opery HF Jamu formou hudebním nastudování díla se zpěváky nebo nastudování a provedení (klavírní spolupráce při vystoupení) ve Studiu Devítka.
Credit evaluation note: 2 z 3.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
  • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2016/H60118l