H60106l Instrument Playing - graduation project II

Faculty of Music
Summer 2016
Extent and Intensity
0/2. 17 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Igor Ardašev (lecturer)
prof. MgA. Ivan Gajan (lecturer)
prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D. (lecturer)
prof. MgA. Alena Vlasáková (lecturer)
doc. Mgr. Daniela Velebová (lecturer)
MgA. Alice Rajnohová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Helena Weiser (lecturer)
Guaranteed by
Katedra klavírní interpretace - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra klavírní interpretace - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H60106z Instrument Playing - graduation project II )
Podmínkou je absolutorium bakalářského stupně studia v oboru a úspěšné absolvování 1. ročníku navazujícího magisterského studia.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
  • Tvorba nejméně 65minutového absolventského recitálu, obsahujícího závažná díla světové klavírní literatury různých stylových období. Komparace notových pramenů a nahrávek. Zpětná analýza dílčích přípravných vystoupení z audiovizuálního záznamu.
    Repertoárová specializace studenta, případně selekce vhodných témat dalšího studia (PhD.).
Literature
  • Literatura je vybírána pedagogy dle potřeby s ohledem na studovaná díla, např.: Badura-Skoda, E. a P. : Mozart - Interpretation. Edward Vancura Verlag, Wien 1957. info
  • Siki, B. : Piano Repertoire. Schimer Books, New York 1981. info
  • Hinson, M.: Guide to the Pianist´s Repertoire. Bloomington 2000. info
  • Notové materiály pokud možno urtextové, kritická vydání atd. info
Teaching methods (in Czech)
2 individuální lekce týdně, kontrolovaná samostatná příprava, veřejná vystoupení, nahrávky, komparace různých interpretací.
Assessment methods (in Czech)
zápočet, SZZ
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 17 z 34.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
  • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2016/H60106l