H60104FLl Instrument Playing II

Faculty of Music
Summer 2016
Extent and Intensity
0/2. 13 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. František Kantor (lecturer)
prof. Mgr. Václav Kunt (lecturer)
Guaranteed by
Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H60104FLz Instrument Playing II )
uzavření zimního semestru klasifikačním ohodnocením A,B,C,D, nebo E
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • Další zkvalitňování a rozšiřování znalostí a výsledků studia v 1. ročníku
  (dechová ekonomie, tónová kultura, vibrato, artikulace, stylovost).
  Technická cvičení :
  - M. Moyse : 24 denních studií
  - Flétna sólo :
  - C. Debussy : Syrinx
  - A. Honegger : Danse de la Chévre
  - J. Ibert : Piéce
  - Sonáty :
  - B. Martinů, J. Feld, D. Milhaud, F. Poulenc. J. Mouquet, P. Hindemith
  - Přednesy :
  - B. Martinů : Scherzo - Divertimento
  - E. Bozza : Agrestide
  - O. Messiaen : Le Merle Noir
  - F. Martin : Ballade
  - Koncerty :
  - C. Chaminade, V. Blodek, F. Danzi, J. A. Demerssemann
  LS
  Zkvalitňování a upevňování dosažených kladných návyků, ovládání barvy
  tónu, legato, nuanční artikulace.
  Flétna sólo :
  - P. Hindemith : Acht Stücke
  - J. Rivier : Oiseaux Tendres
  - P. O. Ferroud : 3 Piéces
  - Sonáty :
  - E. Schulhoff, K. B. Jirák, S. Prokofjev
  - Přednesy :
  - T. Boehm : 6 Morceaux de Salon op. 27, 30
  - G. Briccialdi : Carnival of Venice op. 77
  - B. Godard : Suite op. 116
  - Koncerty :
  - W. B. Molique, C. Reinecke, J. Feld
Literature
 • Stevens, R. : Artistic Flute Technique and Study. Highland Music Company, Hollywood 1967. info
 • Štědroň, M. : Základy polymelodiky. MU, Brno 1992. info
Teaching methods (in Czech)
individuelní lekce, vystupování na veřejných koncertech a seminářích
Assessment methods (in Czech)
klasifikovaný zápočet - komisionální
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 13 z 26.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
 • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2016/H60104FLl