H60103l Instrument Playing I

Faculty of Music
Summer 2016
Extent and Intensity
0/2. 17 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
prof. MgA. Kamila Klugarová (lecturer)
prof. MgA. Zdeněk Nováček (lecturer)
MgA. Pavel Černý (lecturer)
Guaranteed by
Katedra varhanní a historické interpretace - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra varhanní a historické interpretace - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H60103z Instrument Playing I )
ZS - úspěšně vykonaná přijímací zkouška, LS - hodnocení A-E za ZS
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Syllabus (in Czech)
 • Další rozšiřování repertoáru, např.:
  - seznámení s tvorbou anglických skladatelů, zejména z období renesance a baroka (např. J. Bull, W. Byrd, O. Gibbons, T. Tomkins, J. Blow, H. Purcell, M. Greene apod.)
  - J. P. Sweelinck a jeho následovníci (např. Ch. Luython, P. Cornet, A. van Noordt)
  - podíl autorů z období klasicismu na vývoji evropské varhanní hudby (např. G. Martini, L. Krebs, J. G. Albrechtsberger, J. Haydn, W. A. Mozart, J. J. Bouvarlet-Charpentier, C. Balbastre, M. Corrette, A. Soler)
  - pokračování ve studiu některé z kompozic J. S. Bacha - volný výběr podle dosavadního repertoáru
  - skladba z období romantismu - zvolená skladba musí doplnit celkové spektrum znalostí studenta
  - (např. M. E. Bossi, Ch. Stanford, R. W. Willimas, E. Elgar, J. Jongen, E. Tinel, J. Rheinberger apod.)
  - španělská varhanní tvorba a její interpretační specifika (např. A. de Cabezón, A. de Heredia, F. Correa de Araujo, J. J. Cabanilles, P. Bruna) - souvislost s vývojem francouzské varhanní hudby
  - seznámení s dalšími evropskými oblastmi - Slovensko (např. M. Moyzes, Š. Németh-Šamorínsky,
  - A. Očenáš, J. Zimmer, J. Grešák apod.), Polsko (např. Jan z Lublina, M. Surzynski, F. Nowowiejski,
  - K. Jurdzinski, T. Machl apod.), Švýcarsko (zejména F. Martin), skandinávské země (např. O. Merikanto,
  - O. Olsson, E. Hovland, K. Nystedt, G. Matthison-Hansen apod.) a jiné - např. A. Pärt
  - orientační seznámení s vývojem v zámoří
  - 20. století - dokončení seznámení s nejdůležitějšími autory, tj. zejména francouzskými (J. Alain, M. Dupré, M. Duruflé, L. Langlais, G. Litaize apod.) a českými (L. Janáček, B. Martinů, J. Klička, V. Novák, B. A. Wiedermann, F. Michálek apod.)
Literature
 • Bach, C. Ph. E.: Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen. Breitkopf 1969. info
 • Busch, Hermann: Zur Interpretation der Orgelmusik J. S. Bach. Merseburger 1995. info
 • Černušák, Gracian: Dějiny evropské hudby. Panton, Praha 1964. info
 • Dolmetsch, Arnold: Interpretace hudby 17. a 18. století. SNKLHU, Praha 1958. info
 • Donington, Robert: The interpretation of early music. Faber and Faber, London 1977. info
 • Ferguson, Howard: Keybord Interpretation from the 14th to the 19th century. London 1979. info
 • Frotscher, Gotthold: Geschichte des Orgelspiels und der Orgelkomposition - Band I., II. Max Hesse, Berlin-Schöneberg 1935-36. info
 • Jakob, Friedrich: Die Orgel. Hallwag Verlag, Bern und Stuttgart, nedat. info
 • Keller, Hermann: Die Kunst des Orgelspiels. Peters, Leipzig 1941. info
 • Klinda, Ferdinand: Organová interpretácia. OPUS, Bratislava 1983. info
 • Klinda, Ferdinand: Organ v kultúre dvoch tisícročí. Hudobné centrum, Bratislava 2000. info
 • Klotz, Hans: Das Buch von der Orgel. Bärenreiter, Kassel-Basel 1955. info
 • Kolektiv autorů: Antológia - renesancia a barok. In: Slovenská hudba 3-4, 1994. info
 • Laukvik, Jon: Orgelschule zur historischen Aufführungspraxis. Carus-Verlag, Stuttgart 1990. info
 • Lohmann, Ludger: Die Artikulation des 16.-18. Jahrhunderts. Regensburg 1990. info
 • Matthaei, Karl: Vom Orgelspiel. Leipzig 1949. info
 • Riemann, Hugo: Katechismus der Orgel. Leipzig 1888. info
 • Ritter, A. G.: Kunst des Orgelspiels. Peters, Leipzig, nedat. info
 • Růžičková, Zuzana: Interpretační praxe v barokní hudbě. SPN, Praha 1985. info
 • Šlechta, Milan: Dějiny varhan a varhanní hudby v Evropě. SPN, Praha 1985. info
 • Quantz, J. J.: Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen. 1752. info
Teaching methods (in Czech)
2 hodiny/týden - individuální výuka
Assessment methods (in Czech)
komisionální klasifikované zápočty
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 17 z 34.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
 • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2016/H60103l