H60102LRl Instrument Playing I

Faculty of Music
Summer 2016
Extent and Intensity
0/2. 15 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
prof. MgA. Jindřich Petráš (lecturer)
MgA. Zuzana Rzounková, Ph.D. (lecturer)
Supervisor
Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H60102LRz Instrument Playing I )
absolutorium daného předmětu v bakalářském stupni studia
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • - navázat na bakalářské studium jak po technické stránce úrovně posluchače, tak po stránce repertoáru
  - volba repertoáru vychází ze skladeb barokního období, avšak na interpretační úrovni založené na nejnovějších trendech, dále volíme jednu
  - skladbu z období klasicismu a romantismu
  - jedna skladba z repertoáru bude komorního typu (např. Anonymus - Kvartet pro lesní roh, 2 hoboje a fagot, J.V.Stich - Kvartet pro lesní roh a smyčce atd.
  - komorní skladbu připravit v precizní souhře a využít poznatků ze studia komorní hry
  - příprava na koncertní vystoupení
  - zúčastňovat se v co největší míře soutěží a konkurzů
  LS
  - pokračovat ve studiu repertoáru započatého v zimním semestru
  - volba repertoáru vychází ze skladeb barokního období, ale na interpretační
  - úrovni založené na nejnovějších trendech, dále volíme jednu skladbu z období romantismu a soudobou kompozici
  - jedna skladba z repertoáru bude komorního typu (např. Anonymus - Kvartet pro lesní roh, 2 hoboje a fagot, J.V.Stich - Kvartet pro lesní roh a smyčce atd.
  - komorní skladbu připravit v precizní souhře a využít poznatků ze studia komorní hry
  - příprava na koncertní vystoupení
  - zúčastňovat se v co největší míře soutěží a konkurzů
Literature
 • Quantz, J.J. : Interpretace - pokus jak hrát na příčnou flétnu. Supraphon, Praha 1990. info
 • Froydis Ree Wekre: Úvahy o hře na lesní roh(Horn Press Praha, nedat.). info
Teaching methods (in Czech)
individuelní lekce, vystupování na veřejných koncertech a seminářích
Assessment methods (in Czech)
klasifikovaný zápočet - komisionální
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 15 z 30.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
 • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2016/H60102LRl