H60101LRl Instrument Playing I

Faculty of Music
Summer 2016
Extent and Intensity
0/2. 12 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
prof. MgA. Jindřich Petráš (lecturer)
MgA. Zuzana Rzounková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H60101LRz Instrument Playing I )
uzavření zimního semestru klasifikačním ohodnocením A,B,C,D, nebo E
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • - Technické zdokonalování na obtížnějších etudách (O. Franz, G. Kling).
  - Dokonalé stylové a výrazové zvládnutí středně obtížných koncertantních skladeb všech stylových období (W.A. Mozart - Koncert č. 2, R. Strauss - Koncert č. 1, P. Hindemith - Sonata 1939).
  LS
  Zdokonalovat technickou vyspělost posluchače, hlavně se zaměřením na dýchání a kvalitu tónu.
  - Technické zdokonalování na obtížnějších etudách (O. Franz, G. Kling).
  - Skladby střední obtížnosti, ale na co nejvyšší interpretační úrovni.
  Zúčastňovat se v co nejvyšší míře soutěží
Literature
 • Quantz, J.J. : Interpretace - pokus jak hrát na příčnou flétnu. Supraphon, Praha 1990. info
 • Froydis Ree Wekre: Úvahy o hře na lesní roh(Horn Press Praha, nedat.). info
Teaching methods (in Czech)
individuelní lekce, vystupování na veřejných koncertech a seminářích
Assessment methods (in Czech)
klasifikovaný zápočet - komisionální
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 12 z 24.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
 • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2016/H60101LRl