H60101Kl Instrument Playing I

Faculty of Music
Summer 2016
Extent and Intensity
0/2. 15 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
Mgr. Igor Ardašev (lecturer)
prof. MgA. Alena Vlasáková (lecturer)
doc. Mgr. Daniela Velebová (lecturer)
Mgr. Helena Weiser (lecturer)
Guaranteed by
Katedra klavírní interpretace - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra klavírní interpretace - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H60101Kz Instrument Playing I )
Podmínkou je absolutorium bakalářského stupně studia v oboru a úspěšné vykonání přijímací zkoušky.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
  • Doplňování repertoáru o tituly dosud nestudovaných stylů a autorů, pro něž nebyl dostatečný prostor v předchozím studiu. Nastudování a provedení koncertu pro klavír a orchestr nebo obdobné skladby, pokud nebyla provedena v bakalářském stupni. Příprava repertoáru využitelného pro interpretační soutěže, konkurzy atd..
    Podle individuality studenta postupná specializace na určitý repertoár.
Literature
  • Literatura je vybírána pedagogy dle potřeby s ohledem na studovaná díla, např.: Medtner, N. K.: Každodenní práce klavíristy. NEOSET, Praha 2005.Hinson, M.: Guide to the Pianist´s Repertoire. 3. vydání, Bloomington 2000. info
  • Notové materiály pokud možno urtextové, kritická vydání atd. info
Teaching methods (in Czech)
2 individuální lekce týdně, kontrolovaná samostatná příprava
Assessment methods (in Czech)
komisionální klasifikovaný zápočet v závěru každého semestru
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 15 z 30.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
  • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2016/H60101Kl