H60101KOl Instrument Playing I

Faculty of Music
Summer 2016
Extent and Intensity
0/2. 12 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
prof. MgA. Miloslav Jelínek (lecturer)
Supervisor
Katedra strunných nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra strunných nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H60101KOz Instrument Playing I )
Podmínkou je absolutorium bakalářského stupně studia v oboru a úspěšné vykonání přijímací zkoušky.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
  • Doplňování repertoáru o tituly dosud nestudovaných stylů a autorů, pro něž nebyl dostatečný prostor v předchozím studiu. Nastudování a provedení koncertu pro klavír a orchestr nebo obdobné skladby, pokud nebyla provedena v bakalářském stupni. Příprava repertoáru využitelného pro interpretační soutěže, konkurzy atd..
    Podle individuality studenta postupná specializace na určitý repertoár.
Literature
  • Repertoár z různého slohového období, minimálně jedno dílo koncertantního typu. info
Teaching methods (in Czech)
2 individuální lekce týdně, kontrolovaná samostatná příprava
Assessment methods (in Czech)
komisionální klasifikovaný zápočet v závěru každého semestru
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 12 z 24.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
  • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2016/H60101KOl