H601013l Instrument Playing I

Faculty of Music
Summer 2016
Extent and Intensity
0/2. 12 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. MgA. Zdeněk Nováček (lecturer)
MgA. Pavel Černý (lecturer)
Guaranteed by
Katedra varhanní a historické interpretace - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra varhanní a historické interpretace - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H601013z Instrument Playing I )
ZS - úspěšně vykonaná přijímací zkouška, LS - hodnocení A-E za ZS
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Syllabus (in Czech)
 • - V návaznosti na předcházející studium další rozšiřování znalostí v oblasti tzv. historicky poučené interpretace s akcentem na diferenciaci úhozové techniky - rané a vrcholné baroko v severním Německu (např. S. Scheidt, M. Praetorius, H. Scheidemann, F. Tunder, M. Weckmann, D. Buxtehude, N. Bruhns, V. Lübeck, G. Böhm, J. A. Reinken apod.).
  - J. S. Bach - nastudování skladby z okruhu tzv. volných forem - výběr podle dosavadních repertoárových znalostí studenta.
  - Interpretace triových skladeb J. S. Bacha (sonáty BWV 525-530, chorální zpracování BWV 655, 660, 664, 676, 682, 688 - výběr) včetně rozboru historicky odvoditelných možností rejstříkových kombinací.
  - Pokračování ve studiu tzv. historicky poučené interpretace - pozdní baroko v severním a středním Německu (kromě J. S. Bacha např. G. F. Händel, G. Ph. Telemann, G. Walther, J. C. Vogler, T. Krebs apod.)
  - Studium kompozice z období romantismu - podle dosavadního repertoárového zaměření je volba orientována buď na německý romantismus (např. F. Mendelssohn-Bartholdy, R. Schumann, F. Liszt, J. Brahms, J. Reubke, A. G. Ritter, M. Reger apod.) nebo francouzský romantismus (zejména tvorba C. Francka) s důrazem na stavbu melodické linky a fráze.
  - Studium skladby z okruhu 20. století s ohledem na celkovou dramaturgii vystoupení, avšak s důrazem na znalost tvorby českých a francouzských skladatelů, zejména P. Ebena a O. Messiaena.
  - Pokud se ve výběru skladby z období romantismu a 20. století jedná o dílo francouzského autora, je součástí studia rovněž seznámení s rejstříkovými pokyny těchto skladatelů i historickým vývojem této zvyklosti.
Literature
 • Bach, C. Ph. E.: Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen. Breitkopf 1969. info
 • Busch, Hermann: Zur Interpretation der französischer Orgelmusik. Merseburger 1986. info
 • Busch, Hermann: Zur Interpretation der Orgelmusik J. S. Bach. Merseburger 1995. info
 • Busch, Hermann: Zur Interpretation der Orgelmusik M. Reger. Merseburger 1988. info
 • Couperin, François: L´Art de toucher le clavecin. Breitkopf und Härtel 1933. info
 • Dolmetsch, Arnold: Interpretace hudby 17. a 18. století. SNKLHU, Praha 1958. info
 • Donington, Robert: The interpretation of early music. Faber and Faber, London 1977. info
 • Ferguson, Howard: Keybord Interpretation from the 14th to the 19th century. London 1979. info
 • Frotscher, Gotthold: Geschichte des Orgelspiels und der Orgelkomposition - Band I., II. Max Hesse, Berlin-Schöneberg 1935-36. info
 • Gleason, Harold: Method of Organ Playing. Meredith Corporation, New York, nedat. info
 • Jakob, Friedrich: Die Orgel. Hallwag Verlag, Bern und Stuttgart, nedat. info
 • Keller, Hermann: Die Kunst des Orgelspiels. Peters, Leipzig 1941. info
 • Klinda, Ferdinand: Organ v kultúre dvoch tisícročí. Hudobné centrum, Bratislava 2000. info
 • Klinda, Ferdinand: Organová interpretácia. OPUS, Bratislava 1983. info
 • Klotz, Hans: Das Buch von der Orgel. Bärenreiter, Kassel-Basel 1955. info
 • Kolektiv autorů: Antológia - renesancia a barok. In: Slovenská hudba 3-4, 1994. info
 • Laukvik, Jon: Orgelschule zur historischen Aufführungspraxis. Carus-Verlag, Stuttgart 1990. info
 • Lohmann, Ludger: Die Artikulation des 16.-18. Jahrhunderts. Regensburg 1990. info
 • Matthaei, Karl: Vom Orgelspiel. Leipzig 1949. info
 • Quantz, J. J.: Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen. 1752. info
 • Riemann, Hugo: Katechismus der Orgel. Leipzig 1888. info
 • Ritter, A. G.: Kunst des Orgelspiels. Peters, Leipzig, nedat. info
 • Šlechta, Milan: Dějiny varhan a varhanní hudby v Evropě. SPN, Praha 1985. info
Teaching methods (in Czech)
2 hodiny/týden - individuální výuka
Assessment methods (in Czech)
komisionální klasifikované zápočty + potvrzení hodnocení za LS tzv. děkanskou komisí
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 12 z 24.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
 • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2016/H601013l