H601011l Instrument Playing I

Faculty of Music
Summer 2016
Extent and Intensity
0/2. 15 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
Mgr. Igor Ardašev (lecturer)
MgA. Alice Rajnohová, Ph.D. (lecturer)
prof. MgA. Ivan Gajan (lecturer)
prof. MgA. Alena Vlasáková (lecturer)
doc. Mgr. Vladimíra Sláviková (lecturer)
doc. Mgr. Daniela Velebová (lecturer)
Mgr. Helena Weiser (lecturer)
Guaranteed by
Katedra klavírní interpretace - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra klavírní interpretace - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H601011z Instrument Playing I )
Podmínkou je úspěšné vykonání přijímací zkoušky.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • - Vytýčení hlavních problémových okruhů, spojených s nástupem vysokoškolského způsobu studia klavírní interpretace, a to zejména diferenciace úhozu s cílem rozšiřování kvality zvuku a její důsledné sluchové kontroly.
  - Prohloubení orientace studenta v rovinách: sémantika / estetika / technika.
  - Studium alespoň jednoho díla z okruhu D. Scarlatti - G.F. Händel - J.S. Bach (např. Preludium a fuga BWV 846 až 893) - zásadně bude použit urtext.
  - Započetí studia cyklického díla klasicismu (věnovat pozornost nejen Haydnovi
  - a Mozartovi, ale i českým autorům té doby), pokud možno s využitím urtextových edic.
  - Nastudování odpovídajícího počtu koncertních etud, nejméně jedna z nich bude Chopinova (mimo op. 10/3, op. 25/7 a op. posth.). Nejpozději do konce letního semestru 2. ročníku bakalářského studia je student povinen prezentovat na klasifikovaných zápočtech nebo bodovaných veřejných vystoupeních:
  nejméně 5 koncertních etud nebo skladeb virtuózního charakteru, z nichž musí být
  dvě Chopinovy a další dvě od autorů: Liszt, Chopin, Skrjabin, Rachmaninov, Debussy
  nejméně 2 barokní polyfonní díla
  nejméně jednu klasickou sonátu
  nejméně jednu skladbu L. Janáčka
  LS
  - Dokončení studia uceleného barokního díla, příp. cyklu nebo jeho částí (okruh Scarlatti, Händel, Bach).
  - Dokončení studia koncertních etud - nejméně jedna z nich bude Chopinova (mimo op. 10/3, op. 25/7 a op. posth.)
  - Nejpozději do konce letního semestru 2. ročníku bakalářského studia je student povinen prezentovat na klasifikovaných zápočtech nebo bodovaných veřejných vystoupeních:
  nejméně 5 koncertních etud nebo skladeb virtuózního charakteru, z nichž musí být
  dvě Chopinovy a další dvě od autorů: Liszt, Chopin, Skrjabin, Rachmaninov, Debussy
  nejméně 2 barokní polyfonní díla
  nejméně jednu klasickou sonátu
  nejméně jednu skladbu L. Janáčka
  - Orientace studenta ve vztazích sémantika / estetika / technika.
  - Práce s urtextem.
Literature
 • Literatura je vybírána pedagogy dle potřeby s ohledem na studovaná díla,. info
 • např.: Nichols, R.: Ravel Remembered. W.W. Norton, New York 1987. info
 • Methuen-Campbell, J. : Chopin Playing. Taplinger Publishing, New York 1981. info
 • Schumann, R. : O hudbě a hudebnících. SNKLHU, Praha 1960. info
 • Nichols, R.: Ravel Remembered. W.W. Norton, New York 1987. info
 • Keller, H. : Die Klavierwerke Bachs. Peters, Lipsko 1950. info
 • Quantz, J.J. : Pokus o návod jak hrát na příčnou flétnu. Supraphon, Praha 1990. info
 • Medtner, N. K.: Každodenní práce klavíristy. NEOSET, Praha 2005. info
 • Bach, C.P.E. : Versuch über die wahre Art, das Clavier zu spielen. Kahnt, Lipsko 1920. info
 • Hinson, M.: Guide to the Pianist´s Repertoire. 3. vydání, Bloomington 2000. info
 • Notové materiály, pokud možno urtextové apod. info
Teaching methods (in Czech)
2 individuální lekce týdně, kontrolovaná samostatná příprava
Assessment methods (in Czech)
komisionální klasifikovaný zápočet
komisionální klasifikovaný zápočet a tzv. děkanská zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 15 z 30.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021.
 • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2016/H601011l