H60085l Bass Clarinet Playing

Faculty of Music
Summer 2016
Extent and Intensity
1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. MgA. Vít Spilka (lecturer)
Guaranteed by
Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H60085z Bass Clarinet Playing )
základní znalosti předmětu, získané na nižším stupni studia
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Syllabus (in Czech)
 • Seznámení se s nástrojem, s jeho konstrukcí historií a jeho specifiky, zvládnutí základní koncertní literatury pro basetový roh a jeho použití v komorních skladbách, např. Alessandro Rolla: Koncert F dur pro basetový roh a orchestr
  W. A. Mozart: Grand partita pro třináct dechových nástrojů
  LS:
  - V návaznosti na předcházející semestr dále rozvíjet technické a zvukové kvality studenta.
  - Rozšíření rozsahu až do čtyř oktáv.
  - Hra jedné z kompozic pro basklarinet a klavír.
  - Proniknutí do problematiky partů komorní hudby pro basklarinet (autoři :
  - L. Janáček, J. Francaix, L. faltus, J. Matys aj.).
  - Studium významných orchestrálních sól pro basklarinet (R. Strauss : Don
  Quichoitte, J. Suk : Asrael, I. Stravinskij : Svěcení jara).
Literature
 • Kolektiv : The clarinet. University Camprodge 1995. info
Teaching methods (in Czech)
individuelní lekce, vystupování na veřejných koncertech a seminářích
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021.
 • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2016/H60085l