H600248l Orchestral Parts and Solos I

Faculty of Music
Summer 2016
Extent and Intensity
1/0. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
MgA. Radek Tomášek (lecturer)
Guaranteed by
Katedra bicích nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra bicích nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H600248z Orchestral Parts and Solos I )
Splnění podmínek přijímacího řízení oboru Hra na bicí nástroje a přijetí k bakalářskému studiu na HF JAMU.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • ZIMNÍ SEMESTR
  - zvládnutí orientace v orchestrálních partech
  - osvojení a zvládnutí postupu přípravy a studia orchestrálních partů s důrazem na maximální osobní přístup studenta:
  o bez nástroje a bez poslechu nahrávky
  o s poslechem nahrávky
  o vyřešení technických pasáží prakticky u nástroje bez nahrávky
  o studium partu prakticky u nástroje s nahrávkou
  (všechny body s příp. použitím partitury)
  - získání znalostí interpretace hudby období baroka a raného klasicismu s důrazem na vysokou technickou náročnost partů i rozdílnost ladění dobových nástrojů
  - zaměřit se na výběr paliček (dřevěné, korkové, kožené) a použití různých technik - typů vedení úhozů s možnostmi takto měnit charakter (frázování, agogiku) interpretovaného partu
  - vyzdvižení důležitosti znalostí interpretace partů období baroka a raného klasicismu (i na vysoké technické a hráčské úrovni) jako základu pro snadnější pochopení a následnou interpretaci děl období pozdního klasicismu
  - důkladný poslech a interpretační rozbor audio nahrávek (s použitím dobových i novodobých nástrojů) a následná interpretace s důrazem na frázování a agogiku
  - seminární provedení skladeb tohoto období s audio nahrávkou
  Studijní materiály:
  Bach, Johann Sebastian: Vánoční oratorium
  Händel, Georg Friedrich: Hudba k ohňostroji
  Goldenberg, Morris: Classic Symphonies for Timpani

  LETNÍ SEMESTR
  - získání znalostí interpretace hudby pozdního klasicismu s důrazem na vysokou technickou náročnost partů i rozdílnost ladění dobových nástrojů
  - zaměřit se na výběr paliček různých typů (materiál) a tvrdostí paliček a použití různých technik - typů vedení úhozů s možnostmi takto měnit charakter (frázování, agogiku) interpretovaného partu
  - využití znalostí interpretace partů období baroka a raného klasicismu z předchozího semestru jako jednoho z nejdůležitějších aspektů pro vysokou interpretační úroveň děl období pozdního klasicismu
  - důkladný poslech a interpretační rozbor audio nahrávek (s použitím dobových i novodobých nástrojů) s využitím partitur a následná interpretace s důrazem na vysokou interpretační úroveň (technické detaily, frázování, dynamika, celková agogika) i osobitý hráčský a muzikantský přínos studenta interpretovaným partům
  - seminární provedení skladeb tohoto období s audio nahrávkou
  Studijní materiály:
  Goldenberg, Morris: Classic Symphonies for Timpani
  Hinger, Fred D.: The Timpani Player's Orchestral Repertoire Vol. 1,
  Beethoven Symphonies
Literature
 • Dle potřeby - poskytující informace o interpretovaných skladbách, jejich autorech a o daném hudebním slohu. info
Teaching methods (in Czech)
Individuální výuka
Assessment methods (in Czech)
zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 2 z 4.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2016/H600248l