H60022l History of the Instrument and its Repertory II

Faculty of Music
Summer 2016
Extent and Intensity
1/1. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Mgr. Daniela Velebová (lecturer)
MgA. Alice Rajnohová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Katedra klavírní interpretace - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra klavírní interpretace - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Tue 14:00–15:00 114
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H60022z History of the Instrument and its Repertory II )
úspěšné absolvování předmětu v 1. ročníku
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • - Život a tvorba Dusíka, Webera, Mendelsohna, Schuberta, Schumanna, Chopina, Liszta , Brahmse, Smetany, Dvořáka, česká klavírní škola, život a tvorba Francka, Saint- Saense, Fauré, vznik francouzské klavírní školy.
  LS
  Vznik ruské klavírní školy, život a tvorba Čajkovského,Rachmaninova, tvorba představitelů Mocné hrstky a dílo významných impresionistů Debussyho a Ravela., život a dílo Regera, zakladatele neoklasicismu Busoniho, Hindemitha, klavírní tvorba Schonberga, Berga a Weberna.
Literature
 • Einstein, A.: Hudba v období romantismu. Opus Bratislava 1999. info
 • Hoffmeister, K. : Klavír. Hudební matice. Umělecké besedy, Praha 1939. info
 • Sýkora, V.J. : Dějiny klavírního umění. Panton, Praha 1973. info
 • Iwaszkiewicz J.: Fryderyk Chopin. SNKL, Praha 1952. info
 • Sýkora V.J. : Robert Schumann. Supraphon, Praha 1967. info
 • Searle H. : Hudba Franze Liszta. SHV 1961. info
 • Reclams P.: Reclams Klaviermusikführer Band 2. Germany 1967. info
 • Ulrich ,M.: Encyklopedický atlas hudby. Nakladatelství Lidové noviny 1985. info
 • Volek ,T.: Osobnosti světové hudby. Mladá fronta Praha1982. info
 • Jaroczinski, S.: Debussy. Opus Bratislava 1989. info
 • Holzknecht, V.: Claude Debussy. SNKL. info
 • Schnierer,M.: Svět orchestru 20. století, 1. a 2. díl Nakladatelství M a M v.o.s.,. info
 • Laštůvkova 14, 635 00 Brno 1995. info
Teaching methods (in Czech)
přednáška - 1 hodina týdně
Assessment methods (in Czech)
zápočet
zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 2 z 4.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
 • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2016/H60022l