H60022l History of the Instrument and its Repertory II

Faculty of Music
Summer 2016
Extent and Intensity
1/1. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Mgr. Daniela Velebová (lecturer)
MgA. Alice Rajnohová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Katedra klavírní interpretace - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra klavírní interpretace - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Tue 14:00–15:00 114
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H60022z History of the Instrument and its Repertory II )
úspěšné absolvování předmětu v 1. ročníku
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • - Život a tvorba Dusíka, Webera, Mendelsohna, Schuberta, Schumanna, Chopina, Liszta , Brahmse, Smetany, Dvořáka, česká klavírní škola, život a tvorba Francka, Saint- Saense, Fauré, vznik francouzské klavírní školy.
  LS
  Vznik ruské klavírní školy, život a tvorba Čajkovského,Rachmaninova, tvorba představitelů Mocné hrstky a dílo významných impresionistů Debussyho a Ravela., život a dílo Regera, zakladatele neoklasicismu Busoniho, Hindemitha, klavírní tvorba Schonberga, Berga a Weberna.
Literature
 • Einstein, A.: Hudba v období romantismu. Opus Bratislava 1999. info
 • Hoffmeister, K. : Klavír. Hudební matice. Umělecké besedy, Praha 1939. info
 • Sýkora, V.J. : Dějiny klavírního umění. Panton, Praha 1973. info
 • Iwaszkiewicz J.: Fryderyk Chopin. SNKL, Praha 1952. info
 • Sýkora V.J. : Robert Schumann. Supraphon, Praha 1967. info
 • Searle H. : Hudba Franze Liszta. SHV 1961. info
 • Reclams P.: Reclams Klaviermusikführer Band 2. Germany 1967. info
 • Ulrich ,M.: Encyklopedický atlas hudby. Nakladatelství Lidové noviny 1985. info
 • Volek ,T.: Osobnosti světové hudby. Mladá fronta Praha1982. info
 • Jaroczinski, S.: Debussy. Opus Bratislava 1989. info
 • Holzknecht, V.: Claude Debussy. SNKL. info
 • Schnierer,M.: Svět orchestru 20. století, 1. a 2. díl Nakladatelství M a M v.o.s.,. info
 • Laštůvkova 14, 635 00 Brno 1995. info
Teaching methods (in Czech)
přednáška - 1 hodina týdně
Assessment methods (in Czech)
zápočet
zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 2 z 4.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021.
 • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2016/H60022l