H51490l Instrument Playing I

Faculty of Music
Summer 2016
Extent and Intensity
20/0. 15 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
prof. Barbara Maria Willi, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Katedra varhanní a historické interpretace - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra varhanní a historické interpretace - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H51490z Instrument Playing I )
Vysoká interpretační úroveň dle světových standartů, úspěšně vykonaná přijímací zkouška
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Syllabus (in Czech)
 • Předmět spojuje zkoumání historických traktátů s jejich aplikací při provedení konkretních, náročných skladeb. Za analýzou historických hráčských technik následuje jejich vědomá integrace do interpretace. Důraz je kladen na stylové rozlišovací schopnosti. Součásti výuky je nastudování a provedení recitálů či veřejných koncertů.
Literature
 • I. Ahlgrimm: Manuale der Cemalotechnik, Wien 1994. info
 • Palisca, C. : Baroque Music. Englewood Cliffs, 1968. info
 • J.A. Hiller: Lebensbeschreibungen berühmter Musikgelehrten und Tonkünstler, Leipzig 1784, Reprint London 1997. info
 • J. Mattheson: Critica musica, Hamburg 1722-25, Reprint Kassel 2000. info
 • W. Apel: The history of keyboard music to 1700, Bloomington 1967, 2001 (2). info
 • J. H. van der Meer: Kielinstrumente, Berlin 1996. info
 • J. H. van der Meer: Cembalo, Musik in Geschichte und Gegenwart,. info
 • Sachteil Band 2, Kassel 1995. info
 • J. Sehnal: Hudba v českých d?jinách, Praha 1989. info
 • Kolektiv autorů:. info
 • Companion to Baroque Music. London 1990. Editor Julie Anne Sadie. info
 • Performance Practice. Music after 1600. Editoři Howard Mayer Brown a Stanley Sadie. London 1989. info
 • Krones, H. - Schollum, R. : Vokale und allgemeine Aufführungspraxis. Wien 1983. info
Teaching methods (in Czech)
přednáška a cvičení - aplikace nově získaných vědomostí v interpretaci.
Assessment methods (in Czech)
klasifikovaný zápočet (klasifikovaná komisionální zkouška po zimním a letním semestru)
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 15 z 30.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2017, Summer 2018.
 • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2016/H51490l