H51477Ol Conducting I

Faculty of Music
Summer 2016
Extent and Intensity
2/0. 15 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
prof. Rostislav Hališka (lecturer)
prof. Mgr. Jan Zbavitel (lecturer)
Guaranteed by
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H51477Oz Conducting I )
Absolvování bakalářského studia, obor dirigování orchestru.
Studium partitur orchestrálních a operních děl 19. a 1. poloviny 20. století. Aktivní účast na semináři dirigování.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Navázat na dosavadní znalosti a dovednosti získané během bakalářského studia. Příprava a nastudování koncertního vystoupení, respektive příprava a nastudování operního díla.

Syllabus (in Czech)
 • V návaznosti na dosavadní teoretické i praktické dovednosti z bakalářského studia připravit a nastudovat koncertní vystoupení, respektive operní představení.

  -Hudba pozdního romantismu - další rozvoj harmonického myšlení.
  -Instrumentace, agogika a dynamika.
  -Bruckner, Mahler, R.Strauss - sonátová forma v symfoniích Brucknera a
  -Mahlera a formální řešení symfonické básně v dílech R. Strausse.
  -Nový výrazový akcent v italské operní tvorbě: verismus,
  -Puccini : Madame Butterfly, Tosca.
  -Symfonická hudba na přelomu 19.a 20.stol., impresionismus (Debussy, Ravel), první etapa modernismu (Janáček, Novák, Stravinskij).
  -Vokální symfonie po Beethovenově 9.symfonii (Bruckner,Mahler).
  -Symfonická složka v kantátové tvorbě.
  -Dramatismus v operní tvorbě na přelomu 19. a 20. století.
  -Leoš Janáček : Její pastorkyňa.
  -Impresionismus (Debussy, Ravel).

  Nastudováním a realizací komorních partitur soudobých skladeb studenty oboru Dirigování orchestru v rámci projektu "Inovace studijních programů Dramatická a Hudební umění JAMU v oblasti uměleckých výstupů" (CZ.1.07./2.2.00/28.0159), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, dochází k inovaci předmětu Dirigování I (orchestr). V tomto případě spočívá inovace v zapojení studentů - dirigentů - do zvukové realizace komorních i orchestrálních partitur s dvojím podstatným přínosem: 1) nastudování skladby dirigentem profesionálnějším a také rychlejším způsobem (seznámí se s celou partiturou, kdežto hráči znají jen své party a o celku se dovídají průběžně při zkouškách), protože dirigent i skladatel znají celek od začátku práce, čili jejich angažmá je mnohem profesionálnější; 2) dirigent se od malých forem seznamuje se způsoby dikce soudobé skladby a tímto poznáním roste.
Literature
 • Walter, B. : Gustav Mahler, Melantrich, Praha 1958. info
 • Krause, E. : Richard Strauss, SNKLHU, Praha 1959. info
 • Specht, R. : Richard Strauss und sein Werk, Hildesheim 1924 . info
 • Burian, K. : Puccini a jeho doba, Panton, Praha 1968. info
 • Martienssen - Lohman, F..: Beruf und Bewährung des Opernsängers, Schott, Mainz 1943. info
 • Reisser, J. : Pěvecká kultura našeho divadla, Urbánek, Praha 1918. info
 • Gräner, G. : Richard Strauss - Musikdramen, Schlesinger, Berlin 1927. info
 • Vogel, J. : Leoš Janáček, SHV, Praha 1963. info
 • Helfert, V. :Leoš Janáček, sv.1.,MU, Brno 1939. info
 • Vogel, J. : Janáček - dramatik, SHV, Praha 1965. info
 • Racek, J. : Hudebně teoretické dílo L.Janáčka, Supraphon, Praha 1968. info
 • Markewitsch, I.: Die Symphonien von L.v.Beethoven, Edition Peters, Leipzig 1983. info
 • Debussy, C. : Barvy a rytmus, SHV, Praha 1962. info
 • Marmel, R. : Claude Debussy, Athenaion, Potsdam 1951. info
Teaching methods (in Czech)
Individuální výuka
Assessment methods (in Czech)
klasifikovaný zápočet, klasifikovaný zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 15 z 30.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
 • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2016/H51477Ol