H50924l Orchestral Parts and Solos III

Faculty of Music
Summer 2016
Extent and Intensity
1/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Radek Tomášek (lecturer)
Guaranteed by
Katedra bicích nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra bicích nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H50924z Orchestral Parts and Solos III )
Absolvování předmětu Orchestrální party a sóla II (bicí nástroje) ve druhém ročníku bakalářského studia na HF JAMU, případně na jiné umělecké vysoké škole.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Literature
  • Dle potřeby - poskytující informace o interpretovaných skladbách, jejich autorech a o daném hudebním slohu. info
Teaching methods (in Czech)
Individuální výuka
Assessment methods (in Czech)
zkouška (ZS) + zápočet (LS)
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 2 z 4.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
  • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2016/H50924l