H50790l Chamber Play and Basso Continuo II

Faculty of Music
Summer 2016
Extent and Intensity
1/0. 4 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
prof. Barbara Maria Willi, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Katedra varhanní a historické interpretace - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra varhanní a historické interpretace - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H50790z Chamber Play and Basso Continuo II )
Absolutorium předmětu v předchozím ročníku.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Syllabus (in Czech)
  • Praktická realizace generálbasu německého stylu podle učebnic J. Christensena a B.M.Willi.
Literature
  • J. Christensen: Grundlagen des Generalbassspiels. info
  • M. Saint-Lambert: "Nouveau traité de l´accompagnement du clavecin, de l´orgue et des autres instruments par Monsieur de Saint-Lambert" - komentovaný překlad Jany Frankové - Brno, 2007. info
  • B. M. Willi: Generálbas aneb kdo zavraždil kontrapunkt. Brno 2010. info
  • Partimenta B. Pasquiniho, J.S. Bacha a další generálbasová literatura období baroka. info
Teaching methods (in Czech)
Přednáška: 1hod./týden
Assessment methods (in Czech)
Klasifikovaný zápočet v každém semestru
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 4 z 8.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
  • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2016/H50790l