H50789l Chamber Play and Basso Continuo I

Faculty of Music
Summer 2016
Extent and Intensity
1/0. 4 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
prof. Barbara Maria Willi, Ph.D. (lecturer)
MgA. Pavel Černý (lecturer)
Guaranteed by
Katedra varhanní a historické interpretace - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra varhanní a historické interpretace - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H50789z Chamber Play and Basso Continuo I )
Úspěšně vykonaná přijímací zkouška v oboru Hra na cembalo.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Syllabus (in Czech)
  • Praktická realizace generálbasu francouzského stylu podle učebnic J. Christensena a M. Saint-Lamberta
Literature
  • J. Christensen: Grundlagen des Generalbassspiels. info
  • M. Saint-Lambert: "Nouveau traité de l´accompagnement du clavecin, de l´orgue et des autres instruments par Monsieur de Saint-Lambert" - komentovaný překlad Jany Frankové - Brno, 2007. info
  • B. M. Willi: Generálbas aneb kdo zavraždil kontrapunkt. Brno 2010. info
  • Partimenta B. Pasquiniho, J.S. Bacha a další generálbasová literatura období baroka. info
Teaching methods (in Czech)
Přednáška: 1hod./týden
Assessment methods (in Czech)
Klasifikovaný zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 4 z 8.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
  • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2016/H50789l