H50514l Instrument Playing II

Faculty of Music
Summer 2016
Extent and Intensity
2/0. 13 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
Kamil Slezák (lecturer)
prof. MgA. Martin Opršál (lecturer)
Guaranteed by
Katedra bicích nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra bicích nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H50514z Instrument Playing II )
Absolvování předmětu Hra na nástroj I (bicí nástroje) v prvním ročníku bakalářského studia na HF JAMU, případně na jiné umělecké vysoké škole.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Literature
  • Giger, Peter: Die Kunst des Rhythmus - Brandt Karlsruhe. info
  • Kratochvílová, Tereza: Problematika transkripcí pro melodické bicí nástroje - diplomová práce, JAMU Brno. info
Teaching methods (in Czech)
Individuální výuka
Assessment methods (in Czech)
klasifikovaný zápočet - komisionální
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 13 z 26.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
  • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2016/H50514l