H50303l Children´s Choir I

Faculty of Music
Summer 2016
Extent and Intensity
2/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Jakub Klecker (lecturer)
Guaranteed by
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Fri 15:10–15:55 003, Fri 16:00–16:45 003
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H50303z Children´s Choir I )
absolvování 1. a 2. ročníku
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
- osvojení problematiky dětského sborového zpěvu a práce s dětským sborem

Syllabus (in Czech)
 • Osvojení problematiky dětského sborového zpěvu teoreticky i prakticky

  - dětský sbor jako svébytný obor hudební interpretace, vymezení historické, estetické a technické
  - věková pásma zpívajících dětí a jejich prolínání ve sboru -meze pozornosti, stupeň naivity, herní prvky v hudební struktuře i v její interpretaci
  - praktické začátky: výběr dětí v základních školách, elementární nácvik unisona metodou náslechu a nápodoby, frekvence zkoušek, hudební sluch a jeho rozvíjení
  - přechod od unisona k vícehlasu: metodika a hudební materiál
  světová tvorba
  - hlasové skupiny dětského sboru a tónový rozsah dětského hlasu
  - technika sborového zpěvu: dynamika, střídání témbrů, výběrovost extrémních tónových poloh, dech a frázování
  - výkonnostní zaměření výběrového dětského sboru - sociologická teorie malých skupin, účast na zkouškách, práce s rodiči
  - individuální pěvecká technika a hlasová hygiena, spolupráce s foniatrem
  - systém přípravných oddělení výběrového koncertního sboru
  - tvorba repertoáru pro sezónu, koncert, zájezd
  - festivaly a soutěže dětských sborů - pódiové postavení sboru, jevištní chování
Literature
 • Těplov, M.: Psychologie hudebních schopností, SHV, Praha 1965. info
 • Sedlák, F.: Základy hudební psychologie, SPN, Praha 1990. info
 • Dostalík, J.: Louka široká - Základy vícehlasého zpěvu, Panton, Praha 1990. info
 • Martienssenová-Lohmannová, F.: Vzdělaný pěvec, Kora, Pardubice 1994. info
 • Poledňák, I.: Stručný slovník hudební psychologie, Editio Supraphon, Praha 1984. info
 • Dostalík, J.: Vokální intonace, rukopis u autora. info
Teaching methods (in Czech)
Individuální výuka
Assessment methods (in Czech)
zápočet, zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
 • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2016/H50303l