H50087l History of the Instrument and its Repertory II

Faculty of Music
Summer 2016
Extent and Intensity
1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Radek Tomášek (lecturer)
Guaranteed by
Katedra bicích nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra bicích nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Thu 16:50–17:35 S19
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H50087z History of the Instrument and its Repertory II )
Absolvování předmětu Dějiny a literatura nástroje I (bicí nástroje) v prvním ročníku navazujícího magisterského studia na HF JAMU, případně na jiné umělecké vysoké škole.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • - hudební dějiny tympánů, několik směrů vývoje, z velmi jednoduchého použití (tónika, dominanta), přes kuriozity přelomu 18. a 19. století (sólové koncerty - mj. Družecký), postupné zvyšování jejich pozice v orchestru, klasické tympánové orchestrální party 18. a 19. století, po náročné party 20. století a neobvyklé způsoby hry. Charakteristické rysy tympánové hry v některých slohových obdobích (baroko, klasicismus, novoromantismus), slavní tympánisté (Phillidor, Poussard, Pieranzovini, Krüger, Hochrainer, Thärichen, Goodman). Skladatelé, kteří výrazně přispěli k rozvoji tympánů - Beethoven, Rejchovy teoretické spisy, Berlioz (mj. extrémně velká obsazení), Mahler, R. Strauss, Nielsen, Janáčkovy akordické tympány,
  - základní membranofony, jejich použití v orchestru - Verdi, Mahler, Prokofjev, další důležité orchestrální party, různé podoby nástrojů, využití v rozličných hudebních žánrech, netradiční techniky hry a víru, orchestrální party a sóla),
  - základní idiofony s neurčitým zvukem - nástup a využití v operním a symfonickém orchestru, speciální využití v hudbě 20. století - impresionisté, Bartók, další vybrané orchestrální party, zajímavé využití a technika hry v latinsko-americké hudbě ve 20. století,
  - základní idiofony s vyladěným zvukem - sólová i orchestrální literatura, sólisté atd.,
  - další nástroje symfonického orchestru - kastaněty, tam-tam, gongy, ozvučná dřeva, zvonková hra, zvony, kravské zvonce, zvukomalebné nástroje atd. - důležité party,
  - bicí nástroje ve skladbách dvacátého století (výuka probíhá formou seznamování s okolnostmi vzniku dané skladby, dále jsou sděleny základní údaje o skladateli, následuje poslech skladby včetně prohlídky notového záznamu), 30. léta - připomenutí prvních skladeb s výrazným podílem bicích nástrojů (I. Stravinskij: Svatba, E. Satie: Parade, B. Bartók: Sonáta pro dva klavíry a bicí nástroje)
  - první kompozice výhradně pro bicí nástroje (E. Schulhoff: část Suity v novém stylu, A. Roldán: Ritmicas, D. Šostakovič: mezihra z opery Nos, E. Varése: Ionisace). Éra 40. let v USA (první skladby Johna Cage a Lou Harrisona). Další významné souborové skladby (M. Kabeláč: Osm invencí, Osm ricercarů, I. Xenakis: Persephassa, A. Jolivet: Ceremonial, J. Cage: Konstrukce). Skladby Steve Reicha. Skladby českých autorů (M. Ištvan: Psalmus niger, Makrosvěty, Capriccio, M. Kopelent: Rondo, J. Jirásek: Chléb a hry),
  - významné skladby pro sólistu na bicí nástroje (K. H. Stockhausen: Zyklus, M. Feldman: King of Denmark, I. Xenakis: Psappha, Rebonds, H. Lachenmann: Interieur, J. Cage: One 4, A. Jolivet: Koncert pro bicí nástroje, D. Milhaud: Koncert pro bicí nástroje),
  - významní sólisté bicích nástrojů ve 20. století, slavné soubory bicích nástrojů (Musserův marimbový orchestr, Les percussions de Strassbourg, Kroumata, Nexus, Amadinda atd.),
  - stejně jako v předchozím ročníku důraz na znalost názvů probíraných bicích nástrojů a příslušenství v šesti světových jazycích (A, N, F, Š, I, R).
Literature
 • Bártek, Ctibor: Bicí souprava v jazzové a taneční hudbě - diplomová práce, JAMU Brno, 1995. info
 • Beck, John: Encyclopedia of Percussion - Garland Publishing N. Y., 1995. info
 • Blades, James: Percussion Instruments and their History - London: Faber and Faber, 1975. info
 • Klöver, Tom: Trommeln und Klanginstrumente - Verlag Binkey Kok, 1996. info
 • Kotek, Miroslav: Bicí nástroje - Panton Praha, 1986. info
 • Opršál, Martin: Bicí nástroje v artificiální hudbě 20. století - diplomová práce, JAMU Brno, 1995. info
 • Navrátil, Miloš: Nástin vývoje evropské hudby - Montanex Ostrava, 1998. info
 • Mertens, W.: American Minimal Music - Kahn Averill, 1988. info
 • Motte-Haber, H. de la: Die Musik von Edgard Varése - Wolke Verlag, 1993. info
 • Wen-Chung, Ch.: Ionisation - Musik-Konzepte, Heft 6, 1983. info
 • Goldenberg, Morris: Modern School for Snare Drum - Chappell New York, 1955. info
 • Schäffer, Bogusłav: Introduction to Composition - PWM Varšava, 1976. info
 • Reich, Steve: Sextet, Six Marimbas, Nagoya Marimbas, Drumming, Music for Pieces of Wood - Boosey & Hawkes New York, 1970, 1992, 1996. info
 • Xenakis, Iannis: Psappha, Persephassa, Rebonds - Salabert Paris, 1976,1970,1988. info
 • Feldman, Morton: King of Denmark - Edition Peters, 1965. info
 • Bartók, Béla: Sonáta pro dva klavíry a bicí nástroje - Boosey & Hawkes N.Y., 1942. info
 • Kabeláč, Miloslav: Osm invencí pro bicí nástroje, Osm ricercarů - Panton Praha, nedatováno. info
 • Jolivet, André: Ceremonial pour six percussionistes, Koncert pro bicí nástroje - Salabert Paris, 1968, 1962. info
 • Milhaud, Darius: Koncert pro bicí nástroje a malý orchestr - Enoch Paris, 1935. info
 • Cage, John: One 4 - Henmar Press, 1990. info
 • Racz, Gyula: Handbuch der Schlagzeugpraxis - Brandt Karlsruhe, 1997. info
Teaching methods (in Czech)
Hromadná výuka.
Assessment methods (in Czech)
zápočet, SZZ
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
 • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2016/H50087l