H40600l Staging Seminar I

Faculty of Music
Summer 2016
Extent and Intensity
0/2. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. MgA. Kamila Klugarová (lecturer)
Guaranteed by
Katedra varhanní a historické interpretace - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra varhanní a historické interpretace - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H40600z Staging Seminar I )
ZS - zápis předmětu, LS - zápočet za ZS

Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • - vývoj evropské hudby v gotice a renesanci
  - baroko v severním a středním Německu (s výjimkou J. S. Bacha) - vývoj kompozičních forem
  - druhy úhozů

  - Přibližně polovina seminářů je pravidelně věnována interpretačním výkonům studentů - zpravidla před jejich semestrálními vystoupeními. Po seminárním vystoupení následuje rozbor předvedeného výkonu a diskuse, jíž se zúčastňují především studenti vyšších ročníků - v některých případech se jedná o kompozice, které již sami hráli. Součástí může být také srovnání s nahrávkou dané skladby.

  - Vývoj evropské hudby v gotice a renesanci:
  - tabulatury
  - kompoziční formy (preambulum, variace, práce s c. f., v renesanci rozdělení na jednotlivé geografické oblasti s typickými formami - např. ricercar, canzona, versetti, chorální zpracování, voluntary, fantasie, toccata, tiento, glosas apod.)
  - první nizozemská škola - G. Dufay a G. Binchois
  - druhá nizozemská škola - J. Ockeghem, J. Obrecht, J. de Pr?s
  - Itálie - G. Cavazzoni, A. Gabrieli, C. Merulo, G. Gabrieli, A. Banchieri, G. Diruta atd.
  - Anglie - J. Bull, W. Byrd, O. Gibbons, T. Morley
  - Nizozemí - J. P. Sweelinck, Ch. Luyton
  - Německo - A. Schlick, P. Hofhaimer, A. von Fulda, H. Finck, H. Issac, H. Kotter atd.
  - Francie - G. Costeley, D. Megnier, E. du Caurroy, C. le Jeune
  - Španělsko - J. Bermudo, T. de Santa Maria, A. de Cabezón

  - Baroko v severním a středním Německu:
  - význam protestantského chorálu pro rozvoj kompozičních forem (zpracování motetovou, imitační a variační technikou) - chorální fantazie, chorální předehra, chorální variace
  - preambulum, fantazie, toccata, fuga, variační fuga, toccatová fuga
  - M. Praetorius, A. Werckmeister, J. Adlung - význam jejich teoretických spisů
  - rané baroko - S. Scheidt, H. Scheidemann, F. Tunder, M. Weckmann atd.
  - vrcholné baroko - D. Buxtehude, N. Bruhns, V. Lübeck, G. Böhm, J. A. Reinken atd.
  - pozdní baroko - G. Ph. Telemann, G. F. Händel, J. G. Walther atd.

  Druhy úhozů - nácvik celkového spektra, tj. od staccata až po nejpřísnější legato. Jako pomůcka mohou sloužit některá preludia z I. dílu Temperovaného klavíru J. S. Bacha.
Literature
 • Černušák, Gracian: Dějiny evropské hudby. Panton, Praha 1964. info
 • Frotscher, Gotthold: Geschichte des Orgelspiels und der Orgelkomposition - Band I., II. Max Hesse, Berlin-Schöneberg 1935-36. info
 • Klinda, Ferdinand: Organ v kultúre dvoch tisícročí. Hudobné centrum, Bratislava 2000. info
 • Klotz, Hans: Das Buch von der Orgel. Bärenreiter, Kassel-Basel 1955. info
 • Kolektiv autorů: Antológia - renesancia a barok. In: Slovenská hudba 3-4, 1994. info
 • Šlechta, Milan: Dějiny varhan a varhanní hudby v Evropě. SPN, Praha 1985. info
Teaching methods (in Czech)
2 hodiny/týden
Assessment methods (in Czech)
zápočty
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
 • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2016/H40600l