H40600l Staging Seminar I

Faculty of Music
Summer 2016
Extent and Intensity
0/2. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. MgA. Kamila Klugarová (lecturer)
Supervisor
Katedra varhanní a historické interpretace - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra varhanní a historické interpretace - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H40600z Staging Seminar I )
ZS - zápis předmětu, LS - zápočet za ZS

Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • - vývoj evropské hudby v gotice a renesanci
  - baroko v severním a středním Německu (s výjimkou J. S. Bacha) - vývoj kompozičních forem
  - druhy úhozů

  - Přibližně polovina seminářů je pravidelně věnována interpretačním výkonům studentů - zpravidla před jejich semestrálními vystoupeními. Po seminárním vystoupení následuje rozbor předvedeného výkonu a diskuse, jíž se zúčastňují především studenti vyšších ročníků - v některých případech se jedná o kompozice, které již sami hráli. Součástí může být také srovnání s nahrávkou dané skladby.

  - Vývoj evropské hudby v gotice a renesanci:
  - tabulatury
  - kompoziční formy (preambulum, variace, práce s c. f., v renesanci rozdělení na jednotlivé geografické oblasti s typickými formami - např. ricercar, canzona, versetti, chorální zpracování, voluntary, fantasie, toccata, tiento, glosas apod.)
  - první nizozemská škola - G. Dufay a G. Binchois
  - druhá nizozemská škola - J. Ockeghem, J. Obrecht, J. de Pr?s
  - Itálie - G. Cavazzoni, A. Gabrieli, C. Merulo, G. Gabrieli, A. Banchieri, G. Diruta atd.
  - Anglie - J. Bull, W. Byrd, O. Gibbons, T. Morley
  - Nizozemí - J. P. Sweelinck, Ch. Luyton
  - Německo - A. Schlick, P. Hofhaimer, A. von Fulda, H. Finck, H. Issac, H. Kotter atd.
  - Francie - G. Costeley, D. Megnier, E. du Caurroy, C. le Jeune
  - Španělsko - J. Bermudo, T. de Santa Maria, A. de Cabezón

  - Baroko v severním a středním Německu:
  - význam protestantského chorálu pro rozvoj kompozičních forem (zpracování motetovou, imitační a variační technikou) - chorální fantazie, chorální předehra, chorální variace
  - preambulum, fantazie, toccata, fuga, variační fuga, toccatová fuga
  - M. Praetorius, A. Werckmeister, J. Adlung - význam jejich teoretických spisů
  - rané baroko - S. Scheidt, H. Scheidemann, F. Tunder, M. Weckmann atd.
  - vrcholné baroko - D. Buxtehude, N. Bruhns, V. Lübeck, G. Böhm, J. A. Reinken atd.
  - pozdní baroko - G. Ph. Telemann, G. F. Händel, J. G. Walther atd.

  Druhy úhozů - nácvik celkového spektra, tj. od staccata až po nejpřísnější legato. Jako pomůcka mohou sloužit některá preludia z I. dílu Temperovaného klavíru J. S. Bacha.
Literature
 • Černušák, Gracian: Dějiny evropské hudby. Panton, Praha 1964. info
 • Frotscher, Gotthold: Geschichte des Orgelspiels und der Orgelkomposition - Band I., II. Max Hesse, Berlin-Schöneberg 1935-36. info
 • Klinda, Ferdinand: Organ v kultúre dvoch tisícročí. Hudobné centrum, Bratislava 2000. info
 • Klotz, Hans: Das Buch von der Orgel. Bärenreiter, Kassel-Basel 1955. info
 • Kolektiv autorů: Antológia - renesancia a barok. In: Slovenská hudba 3-4, 1994. info
 • Šlechta, Milan: Dějiny varhan a varhanní hudby v Evropě. SPN, Praha 1985. info
Teaching methods (in Czech)
2 hodiny/týden
Assessment methods (in Czech)
zápočty
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
 • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2016/H40600l