H40082LRl History of the Instrument and its Repertory I

Faculty of Music
Summer 2016
Extent and Intensity
1/0. 1 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. MgA. Jindřich Petráš (lecturer)
Guaranteed by
Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H40082LRz History of the Instrument and its Repertory I )
základní znalosti předmětu, získané na nižším stupni studia
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • - vývoj rohu ve středověku, vznik kovových nástrojů
  - význam nástrčkového zdokonalení rohu
  - vynález ventilů
  - literatura barokního a klasického období
Literature
 • Vlasatý, J. : Dějiny a literatura lesního rohu (skripta). AMU, Praha, nedat. info
 • Kohout, J. : Dějiny a literatura. JAMU, Brno, nedat. info
Teaching methods (in Czech)
hromadná výuka, diskuze na téma historie, návštěva archívů
Assessment methods (in Czech)
zápočet, zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021.
 • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2016/H40082LRl