DH1010l Hudebně-historický výzkum

Faculty of Music
Summer 2016
Extent and Intensity
0/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Doktorské studium HF - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Doktorské studium HF - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
there are 7 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Úvod do heuristiky, osvojení si práce s prameny
Syllabus (in Czech)
 • Úvod do heuristiky, osvojení si práce s prameny

  primární východisko - práce s prameny s používáním pomocných věd historických
  typy pramenů: přímé a odvozené
  heuristika - vyhledávání a shromažďování pramenů
  pramenná kritika - soubor postupů, jejichž cílem je vyhodnocení pramenů z hlediska jejich informační hodnoty
  bibliografie - soupis tištěné hudební produkce (soubory: RISM, RILM ad.)
  katalogy - nakladatelské, knihoven, archivů, muzeí atd.
  archivy, muzea, knihovny jako instituce shromažďující listinný materiál, materiál věcné povahy a literaturu; způsoby práce v těchto institucích
  konkrétní práce s prameny souvisejícími se zadáním disertační práce
Literature
 • BOŽENEK, Karel. Funkce archivu, knihovny a muzea v dokumentaci hudebního života. Opus musicum 12, 1980, č. 3, str. 77-80. info
 • FRIC, Ota. Úkoly a potřeby naší hudební bibliografie. Hudba a národ. Praha : 1940. info
 • ČERNÝ, M. K. Hudební dílo z hlediska hudební historiografie. Hudebně věda 2, 1965, č. 3, str. 474-499. info
 • VYSLOUŽIL, Jiří. K bibliografii hudby 20. století. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 11, 1962, str. 103-121. info
 • FUKAČ, Jiří. Hudební estetika jako konkretizace obecné estetiky a muzikologické disciplíny. Brno : 1998. info
Assessment methods (in Czech)
Zápočet.
Předmět je určen pro studenty doktorského studia, hodnocení předmětu zadávají školitelé jednotlivých studentů.

Délka studia: dle potřeby, souvisí s tématem disertační práce.
Language of instruction
Czech
Teacher's information
https://is.jamu.cz/auth/lide/pracoviste?fakulta=5451;zobrazid=54511001
The course is also listed under the following terms Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
 • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2016/DH1010l