DH1008Al Angličtina B pro odbornou praxi

Faculty of Music
Summer 2016
Extent and Intensity
0/0. 15 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Tomáš Hajn (lecturer)
Mgr. Ivana Jarešová (lecturer)
Guaranteed by
Doktorské studium HF - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Doktorské studium HF - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
Infix B - vedlejší jazyk.

Dobrá výchozí znalost anglického jazyka na úrovni A2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 7 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Opakování a prohlubování gramatiky, obohacování slovní zásoby, důraz na komunikaci v běžných situacích, základní terminologie z hudební oblasti, seznamování s reáliemi anglicky mluvících zemí. Výuka na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Syllabus
  • Seznámení se základní hudební terminologií- dodané materiály Práce se základním studijním materiálem English Texts for Students of the Music Faculty, který slouží zejména jako zdroj hudební terminologie z nejrůznějších hudebních oblastí. Materiály z hudební tematikou.
Literature
  • Ivana Jarešová: English Texts for Students of the Music Faculty. JAMU, Brno. 2004. info
  • Raymond Murphy: English Grammar in Use. Cambridge University Press. 2004. info
  • Jaroslav Peprník: Angličtina pro pokročilé I. Praha. 1999. info
  • Stuart Redman: English Vocabulary in Use. Cambridge University Press. 1997. info
  • materiály z internetových stránek, např. - www.naxos.com, www.classicfm.com. info
  • od r. 2012 - Tomáš Hajn: English for Musicians (učebnice pro studenty Hudební fakulty JAMU), v tisku. info
Teaching methods (in Czech)
Prostředky: Práce s autentickými odbornými texty,samostatný ústní projevu, vyhledávání informací - práce s internetem. Využití e-learningu - cvičení a testů vytvořených Katedrou cizích jazyků (http://moodle.jamu.cz/).
Assessment methods (in Czech)
Zkouška. Délka studia: 2 roky, nutno ukončit nejpozději ve 2. roce studia.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
  • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2016/DH1008Al