DH1003l Pedagogická praxe

Faculty of Music
Summer 2016
Extent and Intensity
0/0. 0 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Guaranteed by
Doktorské studium HF - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Doktorské studium HF - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
there are 7 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Pedagogické působení doktoranda prezenční formy studia na příslušné katedře HF.
Syllabus (in Czech)
 • Pedagogické působení doktoranda prezenční formy studia v rozsahu 2 - 5 hodin/týdně na příslušné katedře HF.

  Po domluvě s vedoucím katedry a garantem daného oboru probíhá výuka předmětů dle potřeb příslušné katedry. Např. Hlavní obor, DaL, Metodika, OPS, Komorní hra, Orchestrální hra, Hra na příbuzný nástroj atd.
Literature
 • Brixel, E. : Klarinetten Bibliographie. Heinrichshofen Verlag 1983. info
 • Stevens, R. : Artistic Flute Technique and Study. Highland Music Company, Hollywood 1967. info
 • Štědroň, M. : Základy polymelodiky. MU, Brno 1992. info
 • Quantz, J.J. : Interpretace - pokus jak hrát na příčnou flétnu. Supraphon, Praha 1990. info
 • Froydis Ree Wekre: Úvahy o hře na lesní roh(Horn Press Praha, nedat.). info
 • Klučar, J.: Metodika. Rukopis, Praha 1972. info
 • Wick, D.: Trombone Technique. Oxford University press. 1971. info
 • Lafosse, A.: Traite de pedagogue du trombone á coulisse. Leduc 1966. info
 • Sumerkin, V.: Metodika hry na trombon. Muzika,. info
 • Růžičková Zuzana: Interpretační praxe v barokní hudbě. SPN, Praha 1985. info
 • Sýkora, Václav Jan:Dějiny klavírního umění. Praha 1973. info
 • Holečková-Dolanská, Jelena O deklamaci zpívaného slova. Živá hudba VII, 1980. info
 • Kratochvíl, Jiří: Úpravy a retuše v praxi. Živá hudba IX, 1986. info
 • Klinda, Ferdinand:Organová interpretácia. Opus, Bratislava 1983. info
Assessment methods (in Czech)
Zápočet.
Předmět je určen pro studenty doktorského studia, hodnocení předmětu zadávají školitelé jednotlivých studentů (na základě hodnocení vedoucím katedry, pro kterou doktorand vyučuje).
Délka studia: 4 roky, případně dle požadavků fakulty po celou dobu studia.
Language of instruction
Czech
Teacher's information
https://is.jamu.cz/auth/lide/pracoviste?fakulta=5451;zobrazid=54511001
The course is also listed under the following terms Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
 • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2016/DH1003l