DH1002l Metodologie vědecké práce

Faculty of Music
Summer 2016
Extent and Intensity
0/0. 10 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. PhDr. Jindra Bártová (lecturer)
PhDr. Petr Lyko, Ph.D. et Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Doktorské studium HF - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Doktorské studium HF - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
there are 7 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Vytváření a formulace použitých metod, posouzení jejich předností a nedostatků, možností a omezení, diskuse o vhodnosti metod pro daný účel, metody empirické a teoretické hypotézy a teorie, analýzy, komparace.

Literature
  • LIŠKA, V.: Doctorandus (průvodce budoucích Ph.D.). Praha 2004. info
  • WATTS, N. Umění psát. Praha: Grada Publishing, 1998. ISBN 80-7169-570-X. info
  • FUKAČ, Jiří. Pojmosloví hudební komunikace.Brno 1991. ISBN 80-210-0245-X. info
  • FUKAČ, Jiří. POLEDŇÁK, Ivan. Úvod do studia hudební vědy. Olomouc 1995. ISBN 80-7067-496-2. info
Assessment methods (in Czech)
Zápočet.
Délka studia: 1 rok; nutno ukončit nejpozději ve 2. roce studia.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
  • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2016/DH1002l