DH1001l Teorie a dějiny oboru

Faculty of Music
Summer 2016
Extent and Intensity
0/0. 60 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Guaranteed by
Doktorské studium HF - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Doktorské studium HF - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 7 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Historické zakotvení zvoleného tématu, analytické vstupy, tematika z pohledu dneška, disertační práce a problémy s ní spojené.

Syllabus (in Czech)
  • Obor Kompozice a teorie kompozice - zahrnuje předměty Dějiny výtvarného umění 20. století a Teorie kompozice - Hudební sémiotika.
Literature
  • Die Musik in Geschichte und Gegenwart. info
  • The Grove Dictionary of Music and Musicians. info
Assessment methods (in Czech)
Zápočet.
Předmět je určen pro studenty doktorského studia, hodnocení předmětu zadávají školitelé jednotlivých studentů.
Délka studia: dle potřeby; souvisí s tématem disertační práce.
Language of instruction
Czech
Teacher's information
https://is.jamu.cz/auth/lide/pracoviste?fakulta=5451;zobrazid=54511001
The course is also listed under the following terms Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
  • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2016/DH1001l