DH0013 Basics of scientific work

Faculty of Music
Summer 2016
Extent and Intensity
0/0. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Guaranteed by
Doktorské studium HF - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Doktorské studium HF - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
there are 7 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
účast na kurzu Základů vědecké práce v akademii věd ČR, který je pořádaný pro Janáčkovu akademii múzických umění v Brně
Syllabus (in Czech)
 • účast na kurzu Základů vědecké práce v akademii věd ČR, který je pořádaný pro Janáčkovu akademii múzických umění v Brně

  Formou intenzivního kurzu se doktorandi seznámí se základy vědecké práce. Kurz probíhá vždy každý rok v říjnu a výuka je koncipována formou přednášek.
  Časový harmonogram výuky:
  Výuka probíhá od pondělí do pátku od 9 00 do 17 00 hodin a každý den studenti vyslechnou čtyři přednášky.
  Témata přednášek a přednášející:
  např.
  Úvod do metodologie vědy doc. RNDr. Jiří Fiala, CSc., Filozofická fakulta ZČU
  Financování výzkumu, grantový systém v EU Ing. Eva Hillerová, Technologické centrum AV ČR Obecné zásady vědecké práce prof. MVDr. Eva Baranyiová, CSc., VFU
  Angličtina ve vědecké práci, nejčastější chyby MVDr. Radek Kašpar, Business Language Centre
  Základy scientometrie prof. RNDr. Emanuel Šucman, CSc., VFU
  Publikování v časopise z hlediska editorské praxe prof.MVDr. Eva Baranyiová, CSc., VFU
  Plagiátorství prof.MVDr. Eva Baranyiová, CSc., VFU
  Rozbor a zhodnocení vybraných abstraktů prof.MVDr. Eva Baranyiová, CSc., VFU
  Technika prezentace, využití počítače, dataprojekce RNDr. Janda Ivan, Mikrobiologický ústav AV.
  Informační technologie a Akademická počítačová síť Ing. Miroslav Indra, CSc., SSČ AV ČR, v. v. Techniky vědeckého psaní Mgr. Petr Kaderka, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR, v. Přednášení - typy prezentace Mgr. Petr Kaderka, Ph.D., Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Literature
 • WATTS, N. Umění psát. Praha: Grada Publishing, 1998. ISBN 80-7169-570-X. info
 • ČESAL, J. Vědecké psaní a prezentace. Praha 2007. info
 • KNAPP, Viktor. Úvod do vědecké práce: vědecká propedeutika. Brno 1981. info
 • FUKAČ, Jiří. Hudba a její pojmoslovný systém: otázky stratifikace a taxonomie hudby. Brno 1981. info
 • FUKAČ, Jiří. Mýtus a skutečnost hudby: traktát o dobrodružstvích a oklikách poznání. Brno 1989. info
 • HUBBARD, Ron. Scientologie. Základy myšlení. Copenhagen 1999. info
 • ŠORM, František. K otázkám společenské funkce vědy a řízení vědecké práce. Praha 1966. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 5 z 5.
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2018.
 • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2016/DH0013